Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Rapport från nordiska bärnätverket

14 maj 2024, 10:27

Hej Anna Molander! Du är en av deltagarna i nätverket Nordic Wild Berry R & D Network, och samordnade webbinariet om den svenska bärforskningen under ett nätverksmöte den 18 april.   

Vad är det nordiska bärnätverket och vad är dess syfte?  

– I september 2023 genomfördes för första gången en nordisk forskarkonferens om vilda bär. RISE var värd för konferensen i Umeå och projektet FINEST var en av arrangörerna. Som följd av konferensen så bildades ett nordiskt forskarnätverk om vilda bär. Under 2024 kommer nätverket att genomföra webbinarier om bärforskningen i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Det kommer även att genomföras ett fysiskt möte i oktober på Alnarp i Sverige och så ska det planeras inför nästa nordiska bärkonferens i Finland 2025. Det långsiktiga målet att etablera ett forum för ömsesidigt utbyte av kunskap och samarbete kring möjligheter och utmaningar kring frågor om vilda bär.  

Vad tar du med dig från mötet i april – var det några diskussioner eller punkter som kändes extra intressanta?  

– Hela dagen var intressant, framför allt var det roligt att det var så mycket diskussioner och frågor. Mitt intryck är att nyttan med nätverket är stor och att det finns mycket vi kan lära av varandra och samarbeta kring.  Ämnena som togs upp under dagen spann över ett brett område från kartläggning av bärtillgången, social hållbarhet i den svenska bärindustrin med plockare från Thailand och hur innovation kan bidra till en hållbar omställning. Det jag tar med mig är hur allt hänger ihop, hur kunskap om fenologi och modern laserskanningsteknik används för att göra tillförlitliga bärprognoser, hur social hållbarhet påverkas av strukturen i industrin, hur konsumenters inställning till vilda bär och nya sätt att använda pressrester från vilda bär kan bidra till en hållbar utveckling.  

Du ska även delta i det finska bärnätverkets möte den 8 maj. Är det samma typ av frågor som kommer att komma upp då, eller skiljer sig utmaningarna mellan de olika länderna i nätverket?  

– Jag har även varit med på webbinariet som hölls av de finska bärforskarna. Det var samma typ av ämnen som kom upp som på det svenska webinariet och förutsättningarna liknar varandra i de två länderna. Det handlade om hållbar bärplockning, hur bärbranschen fungerar och övervakas, verktyg för att mäta bärproduktionen och bärföretagens marknadsföring och affärsmöjligheter. Även denna dag var det mycket tid för frågor och diskussioner, det gav mycket och deltagarna sa flera gånger att de borde haft kontakt tidigare eller att de skulle ha kontakt framöver. Till hösten ser jag fram emot att få delta på webinarierna om bärforskningen i Norge, Danmark och Island där nog förutsättningarna är annorlunda än i Sverige och Finland.   

Anna Molander

Anna Molander

Projektledare

+46 10 251 39 65

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-07-09

2024-07-08

2024-06-19

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-05-20

2024-05-14

2024-04-22

2024-04-17

2024-04-15

2024-03-18

2024-03-12

2024-03-12

2024-03-05

2024-03-04

2024-03-04

2024-02-28

2024-02-14

2024-01-24

2024-01-17

2023-12-04

2023-11-30

2023-11-14

2023-11-10

2023-11-03

2023-09-26

2023-09-26

2023-09-25

2023-09-06

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-22

2023-05-26

2023-03-07

2023-02-28

2022-12-01

2022-12-01

2022-09-13

2022-09-06

2022-09-06

2022-08-31

2022-07-07

2022-07-04

2022-06-20

2022-05-31

2022-05-27

2022-05-27

2022-05-05

2022-03-21

2022-02-11

2022-02-11

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04