Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FINEST examensarbeten våren 2022

11 februari 2022, 11:30

Här kan du läsa om de examensarbeten som pågår inom FINEST under våren.

Abhimanyu Harish och Ujjwal Muniraju 

Abhimanyu Harish och Ujjwal Muniraju har en bakgrund inom ingenjörsvetenskap och läser mastersprogrammet i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet.

I sitt examensarbete kommer de att analysera odlingssektorn för baljväxter i indiska och svenska företag. De kommer jämföra teknik och innovativa affärsstrategier som används av producerande företag och nära sammanlänkande aktörer för att utveckla branschen.

Genom att ta in kunskap från Indien hoppas de kunna identifiera nyckelområden som kommer att gynna en hållbar omställning av den svenska baljväxtindustrin. 

Arbetspaket 1 - FINEST Det framtida livsmedelssystemet
Handledare Thomas Lennerfors, Uppsala universitet
Ämnesgranskare: Helena Fornstedt, Uppsala universitet

 

Sido Altenburg

Sido Altenburg läser mastersprogrammet Industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet.

I sitt examensarbete kommer Sido Altenburg studera den svenska baljväxtindustrin och utvinning av protein.

Med sin uppsats hoppas han kunna få klarhet i om det finns flaskhalsar som begränsar industrin och på så sätt skapar barriärer för att utveckla den svenska baljväxtindustrin och dess värdekedja.

Arbetspaket 1 - FINEST Det framtida livsmedelssystemet
Handledare Thomas Lennerfors, Uppsala universitet
Ämnesgranskare: Helena Fornstedt, Uppsala universitet

 

Felicia Wallden och Rebecca Markgren

Felicia Wallden och Rebecca Markgren studerar mastersprogrammet Industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet.

I sitt examensarbete kommer de att kartlägga det svenska och finska innovationssystemen som berör dagens bärindustrier och undersöka hur de skiljer sig åt. I Finland verkar det vara en större marknad för de finska bären än vad det är för de svenska bären i Sverige. Varför är det så, undrar Felicia Wallden och Rebecca Markgren.

Förhoppningen är att de med sitt arbete kommer skapa en förståelse för Sveriges behov av exempelvis kunskap och innovationer för att kunna skapa marknadsledande leverantörer och bärindustrier som baseras på våra egna fantastiska vilda bär.

Arbetspaket 1 - FINEST Det framtida livsmedelssystemet
Handledare: Sophia Wassén, RISE
Ämnesgranskare: Paul Plummer, Uppsala universitet

 

Qingyi Ning och Jiajing Yu

Qingyi Ning och Jiajing Yu studerar masterprogrammet Industrial Management and Innovation vid Uppsala universitet.

Deras masteruppsats handlar om den internationella blåbärsbioextraktionsindustrin och hur Sverige kan bli mer aktivt inom detta område. Sverige är en av de största producenterna av vilda bär i Europa men saknar inhemska resurser för bioutvinning.

Qingyi Ning och Jiajing Yu hoppas att de genom sin forskning ska kunna identifiera faktorer som hindrar utvecklingen av en svensk bioutvinningsindustri och föreslå genomförbara lösningar för att svenska aktörer ska bli mer aktiva globalt inom området blåbärsbioutvinning.

Arbetspaket 1 - FINEST Det framtida livsmedelssystemet
Handledare Thomas Lennerfors, Uppsala universitet
Ämnesgranskare: Paul Plummer, Uppsala universitet

 

Minglu Zou 

På den globala marknaden finns många kosttillskott som innehåller vilda blåbär. Dessa marknadsförs som produkter som för med sig olika hälsofördelar, till exempel förbättrad syn. Tack vare stora mängder vilda blåbär i de svenska skogarna har Sverige en fördelaktig position på denna marknad.

Genom att skapa en förståelse för vad som driver den globala blåbärstillskottsmarknaden, syftar detta examensarbete till att skapa värdefull kunskap för utvecklingen av den svenska blåbärsindustrin. Arbetet kommer att analysera hur företag i Kina, Japan och USA marknadsför bärhaltiga kostprodukter samt hur de använder storytelling och vetenskap i sina marknadsföringsstrategier. Uppsatsen kommer därför kunna användas som inspiration för marknadsföringsstrategier riktade mot den svenska marknaden, eller för marknadsföring av svenska bärprodukter utomlands.

Arbetspaket 1 - FINEST Det framtida livsmedelssystemet
Handledare Thomas Lennerfors, Uppsala universitet
Ämnesgranskare: Paul Plummer, Uppsala universitet

 

Petra Forsblad

Petra Forsblad

Projektkommunikatör

+46 70 391 50 05

Läs mer om Petra

Kontakta Petra
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-02-28

2024-02-14

2024-01-24

2024-01-17

2023-12-04

2023-11-30

2023-11-14

2023-11-10

2023-11-03

2023-09-26

2023-09-26

2023-09-25

2023-09-06

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-22

2023-05-26

2023-03-07

2023-02-28

2022-12-01

2022-12-01

2022-09-13

2022-09-06

2022-09-06

2022-08-31

2022-07-07

2022-07-04

2022-06-20

2022-05-31

2022-05-27

2022-05-27

2022-05-05

2022-03-21

2022-02-11

2022-02-11

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04