Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Nyheter: FINEST medarbetare

06 september 2023, 10:46

Johnn Andersson, forskare inom FINEST sedan 2021 genom sin tjänst vid Uppsala universitet, har anställts som forskare vid RISE inom enheten Policy och innovation. Linus Thomson har anställts som postdoc inom FINEST. Han disputerade från Entreprenörskap och Innovation vid Luleå Tekniska Universitet i juni 2023, och har en flerårig yrkesbakgrund som civilingenjör i Storbritannien samt som konsult i Sverige.

Johnn Andersson

Johnn Andersson har sedan 2021 arbetat som forskare inom FINEST. Tillsammans med kollegor på Uppsala universitet har han studerat innovation kopplat till vilda bär och växtbaserade proteinprodukter. Forskningen har resulterat i ett antal artiklar som just nu är under granskning i vetenskapliga tidskrifter. I dessa presenteras bland annat industrikartläggningar samt styrkor, svagheter och riktningar i hållbarhetsdrivna innovationsprocesser, vilket är av stort intresse för företag, politiska beslutsfattare och andra aktörer som vill forma utvecklingen av nya lösningar.

Nu tar Johnn steget till RISE och en roll som forskare inom enheten Policy och innovation. Hans engagemang inom FINEST kommer att fortsätta och utvecklas. Därtill kommer han att medverka i andra projekt som spänner över flera teknikområden och industrier samt fortsätta sitt arbeta med att utforska hur systemtänkande kan användas för att analysera och forma innovationsprocesser.

 

Linus Thomson

Linus Thomson, anställd på Chalmers och postdoc i FINEST, fokuserar på arbetspaket 2 vars syfte är att utöka förståelse för innovationsledning inom livsmedelssektorn. Linus har en flerårig yrkesbakgrund som civilingenjör i Storbritannien samt som konsult i Sverige.

Han disputerade från Entreprenörskap och Innovation vid Luleå Tekniska Universitet i juni 2023. Hans avhandling, centrerad kring digital affärsmodellsinnovation, utmanade den etablerade akademiska synen på digitala affärsmodeller. I sin avhandling problematiserade han den akademiska diskursen om digitala affärsmodeller som har haft svårt att förklara det väsentliga med digital teknik. Genom hans forskning framhäver han de kritiska mekanismerna som utgör den verkliga nyttan av digital teknologi inom affärsmodellsinnovation.

Inom ramen för FINEST och Arbetspaket 2 ägnar Linus särskild uppmärksamhet åt att förstå hur linjärt tänkande, som leder till överproduktion och överkonsumtion i den ekonomiska domänen, kan omfördelas till att gynna både den sociala och den miljömässiga domänen. Med andra ord, ett utforskande av hur företag kan skapa och tillvarata värde genom sina affärsmodeller på ett mer hållbart sätt. Denna forskning betonar vikten av att förstå samspelet mellan olika aktörer inom livsmedelssektorn och hur deras interaktioner kan främja en cirkulär logik.

2024-07-09

2024-07-08

2024-06-19

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-05-20

2024-05-14

2024-04-22

2024-04-17

2024-04-15

2024-03-18

2024-03-12

2024-03-12

2024-03-05

2024-03-04

2024-03-04

2024-02-28

2024-02-14

2024-01-24

2024-01-17

2023-12-04

2023-11-30

2023-11-14

2023-11-10

2023-11-03

2023-09-26

2023-09-26

2023-09-25

2023-09-06

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-22

2023-05-26

2023-03-07

2023-02-28

2022-12-01

2022-12-01

2022-09-13

2022-09-06

2022-09-06

2022-08-31

2022-07-07

2022-07-04

2022-06-20

2022-05-31

2022-05-27

2022-05-27

2022-05-05

2022-03-21

2022-02-11

2022-02-11

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04