Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Blåbär

Halvtidsseminarium med fokus på svenska bärvärdekedjan

17 januari 2024, 10:18

Paul Plummers halvtidsseminarium hölls måndagen den 15 januari 2024 på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Hans studier ger insikter som kan bidra till FINEST-centrets målsättning om att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär används i större utsträckning än idag i hälsosam och smakrik mat. 

Hittills har avhandlingen fokuserat på att undersöka den svenska värdekedjan för vilda bär. Två studier har genomförts med användning av MLP- respektive TIS-ramverk. Genom en historisk analys visade den första studien att processer av geografisk, kulturell och ekologisk avkoppling kan resultera i konfigurationer som misslyckas med att ta itu med hållbarhetspotential och hållbarhetsproblem. Den andra studien visade att det nuvarande innovationssystemet för vilda bär är fragmenterat. Detta på grund av de delvis motstridiga målen mellan olika aktörer. Studien visar på ett behov av bredare ledningsnätverk för att navigera i avvägningar, möjliggöra kommersialisering av nya lösningar och förbättra arbetsvillkor för migrerande arbetstagare.  

Den kunskap som utvecklats genom studierna kan vara till nytta för aktörer som bedriver innovation relaterad till vilda bär, samt intressenter till livsmedelssystemet och myndigheter. Dessutom utvecklar studierna nya konceptuella och analytiska verktyg som kan utveckla litteraturen om jordbrukslivsmedelsinnovation och hållbaromställningar. 

Många utmaningar återstår

– Forskningen har belyst komplexiteten i de utmaningar som värdekedjan för vilda bär står inför, samt identifierat olika vägar genom vilka en framtida potential kan realiseras på ett hållbart sätt, säger Paul Plummer. Utmaningar kvarstår, inte minst när det gäller att hitta strategier som kan ha en långsiktig nytta för ett brett spektrum av aktörer, men positiva tecken på samarbete inom detta område är redan synliga. 

I nästa halva av projektet kommer fokus att flyttas till en fallstudie av det framväxande innovationssystemet kopplat till experimentell livsmedelsproduktion i Sverige, och dess potential att bidra till en hållbar omställning i livsmedelssystemet. 

Paul Plummer, doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik, Uppsala universitet →

2024-07-09

2024-07-08

2024-06-19

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-05-20

2024-05-14

2024-04-22

2024-04-17

2024-04-15

2024-03-18

2024-03-12

2024-03-12

2024-03-05

2024-03-04

2024-03-04

2024-02-28

2024-02-14

2024-01-24

2024-01-17

2023-12-04

2023-11-30

2023-11-14

2023-11-10

2023-11-03

2023-09-26

2023-09-26

2023-09-25

2023-09-06

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-22

2023-05-26

2023-03-07

2023-02-28

2022-12-01

2022-12-01

2022-09-13

2022-09-06

2022-09-06

2022-08-31

2022-07-07

2022-07-04

2022-06-20

2022-05-31

2022-05-27

2022-05-27

2022-05-05

2022-03-21

2022-02-11

2022-02-11

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04