Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Pressmeddelande RISE den 19 april 2021: Livsmedelsbranschen ska bli mer hållbar och konkurrenskraftig

04 februari 2022, 12:25

Samverkan är nyckeln när livsmedelsbranschen ska ställa om. FINEST är en fyraårig centrumsatsning som består av RISE, Chalmers och Uppsala universitet samt 15 aktörer från det svenska näringslivet. Målsättningen är att accelerera omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem.

-    För planeten, hälsan, och framtiden måste vi förändra vårt livsmedelssystem i grunden, det är något vi är överens om. Och det är bråttom. Vi som är involverade i FINEST vill arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för nya innovationer som leder till en ännu mer miljömässigt-, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelssektor, säger Karin Östergren, koordinator för FINEST.

Resultat som genereras via forskningen ska snabbt kunna testas i FINEST testarena och resultaten därifrån kommer kontinuerligt spridas vidare till industrin via de olika plattformar som skapas inom FINEST och som är öppna för projektets aktörer. Öppenheten underlättar samverkan och tanken är också att nya forskningsområden kommer att skapas när behov uppstår. Detta gör att intresset är stort från näringslivets aktörer att medverka i satsningen.

- Det som gör FINEST forskning unik är att vi också fokuserar på att förstå hur systemet fungerar och hur systemets aktörer kan arbeta tillsammans för att åstadkomma en förändring och snabbare och mer effektivt nå konsumenten med klimatsmarta, goda och hälsosamma livsmedelsprodukter, säger Karin Östergren. 
Idag medverkar 15 livsmedelsföretag och två regioner i FINEST och ambitionen är att antalet ska utökas allteftersom. Ett av företagen är ICA som ser direkta nyttor med de innovationer som kommer att skapas inom FINEST. 

-    För att kunna åstadkomma de radikala förändringar som behövs så måste vi tänka nytt och utveckla vårt sätt att innovera i värdekedjan. Nya innovationer behöver nå ut snabbare på marknaden, och för det behöver vi samverka mer från jord till konsument. Vi ser att vi som dagligvaruaktör kan addera värde genom att säkra att det finns ett marknadsbehov för innovationen och involvera kunden tidigt och på riktigt, säger Maria Gustavsson, innovation manager på ICA Sverige.
Initialt har tre värdekedjor med stor potential för omställning valts ut: svenska skogsbär, svenska baljväxter och experimentell framställning av livsmedel. Skogsbär är en underutnyttjad resurs med många hållbarhetsutmaningar i kedjan från skog till bord. Dessutom är skogsbär ett superbär när det gäller nyttigheter och det går att göra stora förbättringar när det gäller att ta hand om bären bättre och att använda dem i produkter. Den andra värdekedjan handlar om baljväxter, där de flesta produkter idag kommer från importerad råvara. 

- För att Sverige ska bli självförsörjande när det gäller vegetabiliska proteiner, krävs nya tekniker och nya värdekedjor, säger Karin Östergren.
Den tredje värdekedjan, och kanske den mest utmanande, handlar om nya experimentella livsmedel som inte tar jordbruksmark i anspråk. Som exempel kan nämnas fettsyror som framställs av koldioxid och energi. 

FINEST bygger en helt ny modell för samverkan på systemnivå och syftet är att aktörerna ska kunna accelerera omställning till ett mer hållbart livsmedelssystem. Centrumet har fått finansiering för fyra år från Formas, som är en forskningsfinansiär för hållbar utveckling

I det långsiktiga perspektivet är visionen att vara ett väletablerat svenskt kunskaps - och forskningscenter som påskyndar innovation genom behovsstyrd forskning, tillsammans med liknande forskningscentrum i Europa.

- Vår ambition är att FINEST forskning ska fylla viktiga kunskapsluckor för att brygga mellan dagens och framtidens livsmedelsystem och samtidigt skapa samsyn kring vilka problem som måste lösas. Vår dröm är att svenska producenter och leverantörer ska bli föregångare när det gäller hållbar omställning. Omställning är en komplex process och det är inget någon gör ensam. Styrkan är att vi gör det tillsammans och samtidigt, säger Karin Östergren.

Kontaktpersoner


Karin Östergren, Centrumledare FINEST
RISE, Avdelning Jordbruk och livsmedel
karin.ostergren@ri.se eller 010 516 66 25 / 070 420 56 19

ICA Gruppens Presstjänst
press@ica.se eller 010 422 52 52

Mer information
ri.se/finest

(Pressmeddelandet publicerades 2021-04-19)

Petra Forsblad

Petra Forsblad

Projektkommunikatör

+46 70 391 50 05

Läs mer om Petra

Kontakta Petra
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-07-09

2024-07-08

2024-06-19

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-05-20

2024-05-14

2024-04-22

2024-04-17

2024-04-15

2024-03-18

2024-03-12

2024-03-12

2024-03-05

2024-03-04

2024-03-04

2024-02-28

2024-02-14

2024-01-24

2024-01-17

2023-12-04

2023-11-30

2023-11-14

2023-11-10

2023-11-03

2023-09-26

2023-09-26

2023-09-25

2023-09-06

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-22

2023-05-26

2023-03-07

2023-02-28

2022-12-01

2022-12-01

2022-09-13

2022-09-06

2022-09-06

2022-08-31

2022-07-07

2022-07-04

2022-06-20

2022-05-31

2022-05-27

2022-05-27

2022-05-05

2022-03-21

2022-02-11

2022-02-11

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04