Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klimatpåverkan från växtbaserade köttanaloger – vad vet vi?

28 februari 2023, 16:09

Växtbaserade köttanaloger presenteras ofta som ett klimatsmart alternativ men kunskapen om klimatpåverkan från produktgruppen i förhållande till andra livsmedel är för närvarande begränsad. En ny studie har sammanställt kunskapsläget och bidrar till en mer nyanserad bild av köttanalogers klimatpåverkan jämfört med andra produkter vilket kan stödja aktörer i livsmedelskedjan inom produktutveckling och i kommunikation med kunder och leverantörer.

För att öka kunskapen om växtbaserade köttanalogers klimatpåverkan har RISE gjort en litteraturstudie som nyligen publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Klimatpåverkan från växtbaserade köttanaloger uppskattades till 1.7 kg COekvivalenter per kilo produkt (medianvärde) med en fyrfaldig variation mellan studerade produkter. 

– Resultaten från studien visar att klimatpåverkan av växtbaserade köttanaloger oftast är lägre än rött kött och ost men inte alltid lägre i jämförelse med kyckling, fisk och ägg. Klimatpåverkan är oftast högre än för andra växtbaserade livsmedel som baljväxter och cerealier, säger Elinor Hallström, forskare vid RISE.

Studien visade att befintlig forskning om växtbaserade köttanalogers klimatpåverkan är begränsad till relativt få livscykelanalyser. I många fall uppskattas klimatpåverkan baserat på data från produktion i pilotskala eller andrahandsdata från databaser och vetenskaplig litteratur. 

– Resultaten visar även en stor variation i klimatpåverkan mellan olika växtbaserade köttanaloger. Val av proteinråvara, odlingsbetingelser och teknik för att separera proteinet har betydelse för totala klimatpåverkan, vilket visar på goda förbättringsmöjligheter genom produktutveckling, säger Elinor Hallström.

Författare: Kavitha Shanmugam, Susanne Bryngelsson, Karin Östergren, Elinor Hallström

Länk till den vetenskapliga artikeln Climate Impact of Plant-based Meat Analogues: A Review of Life Cycle Assessments

CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-05-20

2024-05-14

2024-04-22

2024-04-17

2024-04-15

2024-03-18

2024-03-12

2024-03-12

2024-03-05

2024-03-04

2024-03-04

2024-02-28

2024-02-14

2024-01-24

2024-01-17

2023-12-04

2023-11-30

2023-11-14

2023-11-10

2023-11-03

2023-09-26

2023-09-26

2023-09-25

2023-09-06

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-22

2023-05-26

2023-03-07

2023-02-28

2022-12-01

2022-12-01

2022-09-13

2022-09-06

2022-09-06

2022-08-31

2022-07-07

2022-07-04

2022-06-20

2022-05-31

2022-05-27

2022-05-27

2022-05-05

2022-03-21

2022-02-11

2022-02-11

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04