Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Fallstudie visar miljöpåverkan av den svenska ärtproteinvärdekedjan

26 september 2023, 13:53

Resultaten från den vetenskapliga artikeln ”Plant based meat alternative, from cradle to company-gate: A case study uncovering the environmental impact of the Swedish pea protein value chain” är viktiga dels för att studien genomförts i produktionsskala, dels för att det finns ett stort behov av LCA-analyser för att på ett korrekt sätt kunna jämföra olika typer av växtbaserade produkter och identifiera  var förbättringar kan göras för att minska miljöpåverkan.  

Artikeln beskriver miljöpåverkan beräknad med hjälp av Livscyckelanalys (LCA) för framställning av ett ärtpoteinkoncentrat och en vegansk korv med  samma ärtproteinkoncentrat som proteinråvara. Den bygger på originaldata som samlats in från odling till fabriksgrind under perioden 2021–2022.  

Inom studien har koldioxidavtryck, vattenanvändning, energiförbrukning och en rad andra viktiga miljöindikatorer utvärderats. De steg som visade sig bidra mest till miljöpåverkan var odling av råvarorna och själva korvproduktion. En ögonöppnare var det stora bidraget från de övriga ingredienserna (kryddor, oljor) som hade en högre miljöpåverkan jämfört med proteinkomponenten (ärtproteinkoncentratet) i den växtbaserade korven.    

– Tillförlitliga LCA -analyser kräver tillförlitliga data samtliga led av kedjan. Denna studie exemplifierar hur forskare och företag i hela värdekedjan samverkat för att ta fram ett bra och transparent dataunderlag, säger Edoardo Desiderio, forskare och post doc vid RISE.

Nästa steg i detta arbete är att göra en social hållbarhetsbedömning på samma leverantörskedja, för att kunna täcka in de olika aspekter som kan bidra till att uppnå en mer hållbar leverantörskedja. Eftersom denna typ av produkter är relativt nya på marknaden är det viktigt att bygga vetenskapliga bevis som speglar de olika dimensionerna av hållbarhet för olika tekniska lösningar för den här typen av produkter.

Artikeln är skriven av RISE-forskarna Edoardo Desiderio, Kavitha Shanmugam and Karin Östergren, och publicerades i Journal of Cleaner Production.

Länk till publikationen →

2024-05-20

2024-05-14

2024-04-22

2024-04-22

2024-04-17

2024-04-15

2024-03-18

2024-03-12

2024-03-12

2024-03-05

2024-03-04

2024-03-04

2024-02-28

2024-02-14

2024-01-24

2024-01-17

2023-12-04

2023-11-30

2023-11-14

2023-11-10

2023-11-03

2023-09-26

2023-09-26

2023-09-25

2023-09-06

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-22

2023-05-26

2023-03-07

2023-02-28

2022-12-01

2022-12-01

2022-09-13

2022-09-06

2022-09-06

2022-08-31

2022-07-07

2022-07-04

2022-06-20

2022-05-31

2022-05-27

2022-05-27

2022-05-05

2022-03-21

2022-02-11

2022-02-11

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04