Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

FORMAS den 18 november 2020: Mångmiljonsatsning på svenska centrum för livsmedelsforskning och innovation

04 februari 2022, 10:26

Forskningsrådet Formas finansierar fyra centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Syftet är att bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan genom nära samarbete mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället. I satsningen fördelas 192 miljoner kronor mellan fyra centrumbildningar med ett stort antal deltagande parter runt om i Sverige.

Hur kan Sverige bli en ledande leverantör av hållbart producerad sjömat? Vilken roll spelar djuren i en ökad, hållbar och lönsam livsmedelsproduktion i Sveriges olika regioner? Hur kan livsmedelssystemet ställa om i alla led, från innovationsledning till kunskap om kundbeteende? Och hur kan Sverige ta fram växtbaserade proteiner med hälsofördelar som blir kundens förstahandsval? Det är några av frågorna som de nya forskningscentrumen ska söka svar på.

– Med den här satsningen har vi fått en fin portfölj av centrum som har stor potential att stärka det svenska livsmedelssystemets hållbarhet och konkurrenskraft inom flera olika områden och ur olika perspektiv vilket känns enormt viktigt, säger Jessica Ekström, forskningssekreterare på Formas. Bland de parter som ingår i satsningen ser vi såväl stora som små svenska företag, men också branschorganisationer, kommuner och regioner, fortsätter hon.

De fyra centrum som beviljas medel bygger på samverkan mellan akademi och näringsliv och kommer att ha sina huvudsäten i Örebro, Stockholm, Uppsala och Borås, men deras arbetsområden kommer att täcka hela Sverige.

– Det behövs långsiktiga forsknings- och innovationssatsningar, samlad kompetens och samskapande mellan aktörer med olika perspektiv för att bidra till omställning i livsmedelssystemet, säger Erika Ax, forskningssekreterare på Formas. Vi tror att dessa centrum på kort och lång sikt kommer att stärka livsmedelssystem på såväl lokal som nationell nivå. De har även internationell potential och vi ser fram emot att följa deras utveckling framöver.

– Jag är väldigt glad att vi har kunnat genomföra den här utlysningen inom det nationella programmet för livsmedel. En god livsmedelsförsörjning är en angelägenhet för hela samhället, liksom en klimatsmart livsmedelsproduktion. Det här skapar möjligheter till långsiktigt kunskapsbyggande och kompetensförsörjning inom livsmedelskedjan, säger Formas generaldirektör Ingrid Peterson. Hon avslutar: Jag har förhoppningen att livsmedel är ett prioriterat område i den kommande forskningspropositionen, så att vi kan fortsätta att bygga kunskap inom hela livsmedelssystemet.

Beviljade centrum

BLUE FOOD - Centre for the seafood of the future

 • Huvudsökande organisation: KTH, Stockholm
 • Kontaktperson: Fredrik Gröndahl
 • Totalt sökt budget (sek): 48 000 000
 • Ingående parter: Göteborgs universitet, Chalmers, SLU, Uppsala universitet, RISE, Innovatum, IVL, Orkla, Region Västra Götaland, Region Stockholm

Plant-based proteins for health and wellbeing (PAN Sweden)

 • Huvudsökande organisation: Örebro Universitet
 • Kontaktperson: Robert Brummer
 • Totalt sökt budget (sek): 47 942 322
 • Ingående parter: SLU, Chalmers, RISE, Uppsala universitet, Livsmedelsföretagen, Max Hamburgare, Orkla, Örebro kommun, Region Örebro, Lantmännen, Lyckeby, Many Ways, Biogaia, GE Healthcare, ICA, Coor 

Food Innovation Enabling Sustainable Transition - FINEST

 • Huvudsökande organisation RISE, Borås
 • Kontaktperson: Annette Granelli
 • Totalt sökt budget (sek): 47 996 020
 • Ingående parter: Chalmers, Uppsala universitet, Region Västerbotten, Umeå kommun, LRF, Livsmedelsföretagen, Hushållningssällskapet, Mycorena, Lantmännen, Solina-Sweden, IKEA Food Service, Lyckeby Culinar, Skira, Axfoundation, Boofood, Foodhills AB, ICA

SustAinimal - a collaborative research centre exploring the future role of livestock in sustainable and competitive Swedish food production systems

 • Huvudsökande organisation: SLU, Uppsala
 • Kontaktperson: Sigrid Agenäs
 • Totalt sökt budget (sek): 47 999 996
 • Ingående parter: RISE, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött, Svenska Vallföreningen

Länk till pressmeddelandet från FORMAS samt mer information om centrumbildningarna hittar du här

Petra Forsblad

Petra Forsblad

Projektkommunikatör

+46 70 391 50 05

Läs mer om Petra

Kontakta Petra
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-07-09

2024-07-08

2024-06-19

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-05-20

2024-05-14

2024-04-22

2024-04-17

2024-04-15

2024-03-18

2024-03-12

2024-03-12

2024-03-05

2024-03-04

2024-03-04

2024-02-28

2024-02-14

2024-01-24

2024-01-17

2023-12-04

2023-11-30

2023-11-14

2023-11-10

2023-11-03

2023-09-26

2023-09-26

2023-09-25

2023-09-06

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-22

2023-05-26

2023-03-07

2023-02-28

2022-12-01

2022-12-01

2022-09-13

2022-09-06

2022-09-06

2022-08-31

2022-07-07

2022-07-04

2022-06-20

2022-05-31

2022-05-27

2022-05-27

2022-05-05

2022-03-21

2022-02-11

2022-02-11

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04