Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Pressmeddelande RISE den 23 november 2020: Storsatsning på hållbart livsmedelssystem

04 februari 2022, 10:16

Nu etableras fyra nya centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. RISE medverkar i samtliga. Forskningsrådet Formas mångmiljonsatsning innebär att svenskt primärproduktion och livsmedelsindustri kan ta en ledande roll för en hållbar omställning.

De nya centrumbildningarna som tillsammans får 192 miljoner kronor ska bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan. Sjömat, växtbaserade proteiner och hållbar animalieproduktion är nyckelfaktorer för att förse världens växande befolkning med mat i harmoni med klimat och miljö. I FINEST som leds av RISE, kombineras forskning inom innovation med forskning inom livsmedelsutveckling. Målet är att skapa mer effektiva affärsmodeller för att realisera en hållbar omställning av livsmedelssystemet. 

– Det här är ett efterlängtat besked för svenska producenter och konsumenter. Ska vi få ett hållbart livsmedelssystem som ser till både klimat, hälsa och djurvälfärd krävs rejäla satsningar och samverkan mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället, säger Klara Båth, chef för avdelning Jordbruk och livsmedel på RISE.

Forskningen i centrumbildningarna ska arbeta mot FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Hållbarhetens tre dimensioner – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet - ska beaktas, såväl för den planerade forskningen som för det genomslag den kan få i samhället.

Den pågående pandemin har aktualiserat frågan om livsmedelsförsörjning och inhemsk produktion samtidigt som nationella och internationella klimatmål ytterligare driver på behovet av omställning. Redan idag finns många goda forskningsresultat som pekar i rätt riktning, Med satsningen finns goda förutsättningar att nu också omsätta forskningen till praktisk nytta för näringsliv och samhälle, både globalt, nationellt och inte minst lokalt.

– Nu handlar det om att verkligen få till en hållbar transformation av hela livsmedelskedjan. Här kan vi med vår expertis, våra testbäddar och nätverk ha en nyckelroll för att få det att hända, säger Klara Båth.

Beviljade centrum

· BLUE FOOD - Centre for the seafood of the future
· Plant-based proteins for health and wellbeing (PAN Sweden)
· Food Innovation Enabling Sustainable Transition - FINEST
· SustAinimal - a collaborative research centre exploring the future role of livestock in sustainable and competitive Swedish food production systems

Mer information finns på https://formas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2020-11-18-mangmiljonsatsning-p…

Kontakt:

Klara Båth, RISE

010-516 66 89, klara.bath@ri.se

Petra Forsblad

Petra Forsblad

Projektkommunikatör

+46 70 391 50 05

Läs mer om Petra

Kontakta Petra
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-07-09

2024-07-08

2024-06-19

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-05-20

2024-05-14

2024-04-22

2024-04-17

2024-04-15

2024-03-18

2024-03-12

2024-03-12

2024-03-05

2024-03-04

2024-03-04

2024-02-28

2024-02-14

2024-01-24

2024-01-17

2023-12-04

2023-11-30

2023-11-14

2023-11-10

2023-11-03

2023-09-26

2023-09-26

2023-09-25

2023-09-06

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-22

2023-05-26

2023-03-07

2023-02-28

2022-12-01

2022-12-01

2022-09-13

2022-09-06

2022-09-06

2022-08-31

2022-07-07

2022-07-04

2022-06-20

2022-05-31

2022-05-27

2022-05-27

2022-05-05

2022-03-21

2022-02-11

2022-02-11

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04