Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Inspiration och visdomsord av Sveriges Start-Up Professor Robin Teigland

06 september 2022, 09:31

Robin Teigland, professor i strategi och digitalisering vid Chalmers och ledamot vid Kungliga Vetenskapsakademien, utsågs 2019 som en av Sveriges 100 bästa offentliga talare. Hon är dessutom omnämnd som “Sveriges Start-Up Professor” och under projektmötet den 23 augusti bjöd hon deltagarna på ett inspirerande föredrag om hur vi genom att samarbeta med varandra kan bidra till den cirkulära ekonomin på många olika sätt.

 

“Collective knowledge – We have all the knowledge we need to make change!”

- Robin Teigland, professor i strategi och digitalisering vid Chalmers

 

Robins motto, berättar hon är “Keep moving forward!”. Tennis är en av hennes stora hobbys, och hon ställer hon sig ofta frågan ”Vad jag göra för förbättringar för att bli ännu bättre? Vad kan jag förändra? Vad kan jag lära mig mer?” när hon spelar. Frågorna återkommer i hennes böcker och föreläsningar och inte minst i hennes arbete inom cirkulär ekonomi. Svaren på frågorna har tagit henne in i spännande sammanhang som hon inte själv kunnat förutspå. För det är ju så med framtiden menar hon, ingen av oss vet vad den har i sitt sköte för just oss. Men vi kan till viss del påverka den genom att själva fatta strategiska beslut utifrån det vi känner till sedan tidigare och det vi tror oss vara möjligt.

En modell som Robin använder sig av i sitt arbete är PESTEL-metoden. PESTEL står för Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal och är ett verktyg för att identifiera kritiska omvärldsfaktorer som påverkar en organisation eller ett företag. Alla företag bör ta sig en titt på sin omvärld inför strategiska beslut för att snabbt kunna ställa om när omvärlden förändras, enligt Robin. De som har koll på sin omvärld har en stor konkurrensfördel gentemot de som inte har det.

Vad har våra politiker för visioner för framtiden och hur kan den påverka oss som företag? Kan vi också använda oss av befintlig teknik och lösningar? Behöver vi skapa något nytt och unikt just för oss? Kanske är det så att vi i ett självförsörjande samhälle kan använda rester från matproduktion för att skapa nya produkter genom exempelvis 3D-printning? Kanske finns det andra sätt att förvandla avfall till nya material? Kanske måste inte allt uppfinnas? Kanske finns det redan lösningar som är färdiga för oss att använda i en ny kontext?

För att hitta lösningen behöver vi sätta oss i nya sammanhang som ger oss tillgång till nya fakta och ny kunskap, menar Robin och frågar om någon av oss känner till teorin Six degrees of separation? Teorin går i korthet ut på att varje person på vår jord kan bli kontaktad av en annan person på jorden genom endast sex kontakter. Slutsats, var inte rädd att pitcha dina idéer eller att ställa frågor till de du möter, säger Robin. Tänk om den du frågar har kontakter som kan hjälpa dig med svaret på din fråga eller lösa din utmaning!

Ser vi oss omkring finns mängder av partnerskap mellan företag och industrier som vid en första blick inte har så mycket gemensamt. Hon ger exempel på flera. Bland annat Timberlands samarbete med ett däckföretag för att återanvända däckgummi till skosulor och Ghana’s waste recovery platform ett initiativ som samlar idéer från alla aktörer som finns med i avfallskedjan i syfte att göra avfallet till en resurs i den cirkulära ekonomin i landet. Båda är inspirerande samarbeten som vi kan lära oss av.

Robin berättar också om sin egen roll i att skapa Peniche Ocean Watch - en verksamhet som bygger på samarbete mellan flera aktörer i den portugisiska fiskebyn Peniche i syfte att utveckla en ”blå cirkulär ekonomi” modell som både gör fisket mer hållbart och återvinna havsplast. Samarbetet sker i flera led, mellan människor och mellan olika branscher, för att gemensamt kunna skapa ett bättre liv för människorna inom fiskenäringen i byn men också för havet. Inom samarbetet har aktörerna utvecklat sätt att ta hand om gamla nät och samverkan i flera led låter nu de gamla näten bli en resurs för additiv tillverkning av nya produkter. Dessutom används AI för att minska fiskets klimatavtryck med hjälp av drönare som söker upp fisken i havet och skickar båtarna till rätt ställe från början.

Att få till bra samarbeten är svårt och kan ta tid, säger Robin, men det gäller att fortsätta arbetet och hitta rätt konstellationer för att göra satsningar man tror på lyckade. Det är så vi behöver jobba med innovation menar hon och knyter an till anledningen till att FINEST samlats här idag.

Be a solution finder and not a problem solver! Be curious!

Det handlar om att ni inom FINEST behöver bygga broar mellan varandra och ni behöver pitcha era idéer till varandra och lyssna till vad personer i nätverket har att säga om dem. Att utbyta kunskaper med varandra är viktigt och påverkar de innovationer som vi arbetar med, säger Robin avslutningsvis.

If you love knowledge, set it free!

Läs mer om Peniche Ocean Watch här https://www.penicheoceanwatch.com/ och https://www.oceantechhub.com/.

Läs mer om ghanawasteplatform.org

 

Text: Petra Forsblad

Petra Forsblad

Petra Forsblad

Projektkommunikatör

+46 70 391 50 05

Läs mer om Petra

Kontakta Petra
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-05-20

2024-05-14

2024-04-22

2024-04-17

2024-04-15

2024-03-18

2024-03-12

2024-03-12

2024-03-05

2024-03-04

2024-03-04

2024-02-28

2024-02-14

2024-01-24

2024-01-17

2023-12-04

2023-11-30

2023-11-14

2023-11-10

2023-11-03

2023-09-26

2023-09-26

2023-09-25

2023-09-06

2023-07-04

2023-07-03

2023-06-22

2023-05-26

2023-03-07

2023-02-28

2022-12-01

2022-12-01

2022-09-13

2022-09-06

2022-09-06

2022-08-31

2022-07-07

2022-07-04

2022-06-20

2022-05-31

2022-05-27

2022-05-27

2022-05-05

2022-03-21

2022-02-11

2022-02-11

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-07

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04

2022-02-04