Kurser och utbildningar

RISE erbjuder kurser, seminarier, konferenser samt temadagar inom aktuella ämnen. Vi skapar också företagsanpassade kurser utifrån våra kunders behov.

Med anledning av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens riktlinjer väljer RISE att vidta riskreducerande åtgärder i samband med kunskapshöjande sammankomster (kurser, seminarium, workshops mm) om så är möjligt. Våra interna riktlinjer finns att läsa på ri.se/coronavirus

Utgångspunkten är att vi genomför våra aktiviteter som planerat om inget annat meddelats och att anmälda deltagare så tidigt som möjligt får information om eventuella förändringar. Vissa aktiviteter kan komma att erbjudas på distans, vissa kan flyttas fram i tid och vissa kan tyvärr behöva ställas in. Kommunikation med anmälda deltagare sker löpande och med så god framförhållning som möjligt.

Totalt 13 resultat.