Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Ledningsgrupp
Foto: Ximena Horjales

Processtöd: Hållbarhetsstrategier för företag inom bygg- och fastighet

Att planera för och bygga klimatneutralt kräver nya kunskaper och färdigheter såväl hos ledning som hos de enskilda medarbetarna. Genom den omställning som pågår behöver många organisationer se över sina mål och strategier för att ligga i linje med utvecklingen och kunna möta framtidens efterfrågan på kompetens. 

 

Som processtöd och innovationspartner stöttar RISE er i arbetet med att sätta mätbara hållbarhetsmål, och bygga strategier för att nå och följa upp dessa. Arbetet görs av er som företag men med vägledning, coachning och feedback av experter och affärsutvecklare från RISE

Erbjudandet läggs upp i en serie möten och/eller workshops

Steg 1 - Behovskartläggning
Efter att ni gjort en intresseanmälan bokar vi in ett samtal där vi tillsammans planerar för hur insatsen kan passas in i er verksamhet och hur era behov ser ut.

Steg 2 – Uppdragsbeskrivning och avtal
RISE formulerar en uppdragsbeskrivning för vad insatsen ska innefatta, uppskattning av tidsåtgång samt anger ansvarig person för uppdraget på RISE. Uppdraget godkänns sedan av er organisation.

Steg 3 – Coachning och processtöd
Utifrån överenskommelse lägger vi upp en serie för möten och aktiviteter där vi tillsammans med er gör en nulägesanalys av befintliga strategier och verktyg för att arbeta med hållbarhet i er organisation. Utifrån nuläget läggs en plan upp  stöttar vi att sätta upp hållbarhetsmål, strategi för hur dessa kan implementeras i verksamheten.

Camilla Berggren-Tarrodi

Kontaktperson

Camilla Berggren-Tarrodi

Projektledare

+46 10 516 50 41

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Ximena Horjales

Projektledare

+46 10 516 68 52

Läs mer om Ximena

Kontakta Ximena
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.