Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Vy över Stockholm

Utbildning: Energiförsörjning och fysisk planering

Vill du öka dina kunskaper om energiförsörjning och fysisk planering? Då är denna introduktionskurs något för dig.

Energifrågorna blir allt viktigare och förmågan att försörja hela Sverige med elkraft kommer ställa nya krav på inhemsk lokal produktion då elektrifiering är ett viktigt steg för att minska vårt fossilberoende och motståndskraften i krislägen. Även kopplingen mot värme- och kylsektorn kommer att bli alltmer viktig.

Denna kurs kan ses som en introduktion till energiförsörjning och fysisk planering

Kursens innehåll

Del 1 (ca 2 timmar)

  •  Hur är elnätet uppbyggt och hur fungerar elförsörjningen i Sverige? Föreläsningen belyser centrala komponenter och ger exempel på hur elförsörjning bör beaktas i kommunal och regional planering.
  • Hur fungerar fjärrvärme och fjärrkyla?
  • Vikten att ta in uppvärmningslösningar tidigt i planeringsprocessen.

Utbildningen beskriver också vilken lagstiftning som styr och ger generella råd kring hur man beaktar el – och värmeförsörjning för att hitta lösningar som är skalbara och icke kostnadsdrivande.

Del 2 (ca 3 timmar)

Denna del fokuserar på den fysiska planeringen och exempel på hur man kan jobba för att i regionplaner, översiktsplaner och detaljplaner ge förutsättningar för energiförsörjning och plats för energiproduktion och distribution. Utbildningen utformas utifrån regionens förutsättningar och planer. Utbildningen sker som föreläsningar varvat med workshop-delar i samråd med beställaren.  

Målgrupp

Kursen vänder sig till tjänstepersoner och politiker som arbetar med och på annat sätt är engagerade i fysisk planering på kommun, länsstyrelse eller region.

Kontakta oss

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Henrik Bristav

Kontaktperson

Henrik Bristav

Projektledare

+46 10 516 57 02

Läs mer om Henrik

Kontakta Henrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Stina Stenquist

Kontaktperson

Stina Stenquist

Projektledare

+46 10 722 33 82

Läs mer om Stina

Kontakta Stina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.