Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Produktionslyftet_coachutbildning
Foto: Produktionslyftet

Produktionslyftets kurs Förändringsledare och coach

Kursen tränar dig att leda förändring genom ett coachande och involverande förhållningssätt, belyser likheter och skillnader i coachning på individ- respektive gruppnivå, visar hur du coachar för att nå resultat över tid samt ger insikt i Produktionslyftets metodik och grundläggande principer.

Innehåll
Kursen genomförs digitalt vid sju tillfällen, sex halvdagar och en heldag och är uppdelad i block med följande innehåll: 

  • Produktionslyftets struktur, metodik och arbetssätt 
  • Coachning på individ- och gruppnivå 
  • Framgångsfaktorer, hinder och dilemman under olika faser i förändringsarbetet inklusive kopplingar till konkreta företagsresultat 
  • Genomförande och redovisning av hemuppgifter kopplade till praktiskt coachande och förändringstänk. Diskussion och reflektion kring dessa vid sista tillfället. 

Målgrupp 
Kursen vänder sig till coacher och blivande coacher i Produktionslyftet och anknytande program samt förändringsledare i företag som arbetar i linje med Produktionslyftets principer. Du kan ha ett formellt chefskap, ett ansvar för att driva förändring eller en konsultativ roll.


Förkunskaper
För att tillgodogöra dig kursen bör du ha

  • goda kunskaper om Lean
  • erfarenhet att arbeta med strategiska förändringsprocesser, t ex som chef, förändringsledare, konsult eller företagsrådgivare
  • värderingar som stämmer överens med Produktionslyftets sju principer

Pris
14 500 kr

Kursbeskrivning (pdf, 171.73 kB)

Annika Nilsson

Kontaktperson

Annika Nilsson

Programkoordinator

+46 70 780 60 89

Läs mer om Annika

Kontakta Annika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.