Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
vatten

Dricksvattendirektivet - Implementering av Artikel 11

Utbildning i implementeringen av Artikel 11 i dricksvattendirektivet - Lär dig om de nya kraven för material i kontakt med dricksvatten.

Denna kurs ger dig djupare kunskap om de specifika kraven och riktlinjerna för material i kontakt med dricksvatten:

  • Förstå de nya kraven som införs i och med det reviderade direktivet och analysera hur de påverkar olika aktörer i försörjningskedjan.
  • Lär dig tillämpa de nya riktlinjerna för dricksvattenförsörjning i praktiken för att skapa förutsättningar att identifiera vilka förändringar som behövs i den egna verksamheten.
  • Utforska strategier för hur ni kan kommunicera kraven till intressenter för att möta de högre kraven i det nya dricksvattendirektivet. 
  • Ta del av information för att lära dig mer om en säker dricksvattenförsörjning enligt de nya standarderna.

Kursen är utformad för att stärka kunskapen för att underlätta efterlevnad av de nya kraven och standarderna för material i kontakt med dricksvatten.

Målgrupp: 
Kursen riktar sig till dig som arbetar med beställning, tillverkning eller utveckling av produkter med material i kontakt med dricksvatten. 

Innehåll: 
Kursen kommer att inkludera följande kunskapsområden:

  1. Förståelse för de nya kraven i Artikel 11:

Tillsammans studerar vi de specifika kraven och standarderna i Artikel 11. Våra experter förklarar hur de nya kraven påverkar olika verksamheter inom vattenförsörjningen. Vi kommer även att diskutera eventuella utmaningar och möjligheter som uppstår vid implementeringen av Artikel 11.

  1. Implementering av de nya riktlinjerna:

Kursdeltagare identifierar och analyserar vilka förändringar och anpassningar som behövs i den egna verksamheten för att möta kraven i det nya dricksvattendirektivet. Inom ramen för kursen tar deltagarna fram en implementeringsplan för den egna verksamheten för att underlätta efterlevnad av de nya kraven. Våra experter kommer att vara tillgängliga för att svara på frågor och klargöra detaljer som återfinns i direktivet. De kommer dock inte att ge färdiga planer för hur varje deltagares verksamhet bör införa kraven.

  1. Kommunikation och samarbete:

Lär dig att kommunicera och informera relevanta intressenter, inklusive leverantörer och beställare, om de nya kraven och riktlinjerna. Lär dig ställa rätt krav på underleverantörer för att underlätta överensstämmelse med Artikel 11. Samarbeta med andra aktörer inom vattenförsörjningen för att skapa förutsättningar för helhetssyn och kunskapsutbyte.

Pris:
Kursavgiften är 10 000 kr och inkluderar kursdokumentation, lunch och fika.

Utbildare:
Kursen leds av erfarna experter inom området och ger deltagarna möjlighet att delta i diskussioner och frågestunder.

RISE övriga erbjudande kopplat till Dricksvattendirektivet:

Dricksvattendirektivet – skapar en säker vattenförsörjning | RISE

Kontakta oss

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Robert Gladh

Kontaktperson

Robert Gladh

Projektledare

+46 10 722 33 36

Läs mer om Robert

Kontakta Robert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.