Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
En person och en text med orden Inkluderande innovation visas i bild
Foto: Rise

Inkluderande innovation

Lär dig grunderna för inkludering och höj nivån på ditt arbete med inkluderande innovation. I den här utbildningen får du verktyg och kunskap för att integrera inkludering i din verksamhet, projekt och innovativa processer.  

En grundläggande e-kurs för dig som vill arbeta aktivt och strategiskt med inkludering i projekt, processer och utvecklingsinsatser. 

Forskningen är tydlig: jämställdhet, mångfald och inkludering är inte bara en fråga om att skapa förutsättningar för ett välmående samhälle – de är affärsstrategiska nycklar i verksamheter, team och processer. Om vi exkluderar dessa aspekter i teknik- och samhällsutvecklingen riskerar det att få kritiska följder och att vi missar stora möjligheter till innovation.  Med de ökade krav och den efterfrågan som finns från lagstiftare, finansiärer, kunder och inte minst ur ett arbetsgivarperspektiv kan vi inte längre bortse från dessa aspekter.  

Upptäck hur ett aktivt inkluderingsarbete och ett normkritiskt förhållningssätt kan bidra till nya arbetssätt, upptäckt av nya målgrupper och till och med nya produkter och tjänster.  Genom att använda dig av inkludering i processen och ditt ledarskap kommer du att skapa lösningar som i högre grad möter användare och kunders behov, vilket i sin tur ger en konkurrensfördel. Inte minst bidrar du till en välmående och kreativ arbetsmiljö där medarbetare trivs, kommer till sin rätt och på sikt stannar kvar! 

RISE introducerar en ny e-kurs som ger bred kunskap om inkludering och metoder för att applicera inkludering för att höja organisationens innovationskraft. Kursen är framtagen specifikt för dig som vill arbeta aktivt och strategiskt med inkludering i verksamhet och projekt. Kursen ger en breddad förståelse för inkludering och normer, hur vi påverkas av bias, hur lagstiftning kring inkludering ser ut.

 Kursen ger dig verktyg, konkreta övningar och insikter för att omsätta kunskap i handling. Du får även tillgång till nedladdningsbara metodmaterial och mallar, så att du kan fortsätta utvecklas inom området efter att du genomfört kursen.  

I kursen lär du dig:  

  • Begrepp och definitioner inom Inkludering
  • Hur inkludering hjälper oss att ta fram bättre processer och lösningar.   
  • Varför inkludering är en affärsmässig nödvändighet
  • Hur du praktiskt tillämpar inkludering 
  • Hur du kan använda inkludering som en strategisk resurs 

Vad ingår: Kursen är innehåller ett antal inspelade tematiska föreläsningar och videos, interaktiva övningar. Som deltagare får du även metodmaterial och mallar för självstudier och övningar att arbeta med i den egna verksamheten.

Tidsåtgång: 2 timmar inspelat videomaterial + referensmaterial. Den totala kurstiden beräknas uppgå till ca. 12 timmar (inklusive självstudier och övningar i den egna verksamheten). Du har tillgång till kursen under 3 månader och kan lätt gå tillbaka och navigera som du vill i innehållet. Du delar lättast upp kursen över tid förslagsvis planerad över 2 veckor. 

Vem riktar sig kursen till: 

Denna kurs passar dig som jobbar med forskning, innovation och utvecklingsprojekt av olika slag. Den riktar sig till strateger på regioner och kommuner, handläggare samt projektägare och innovationsfrämjande miljöer som vill utveckla beslut-, design- och bedömningsprocesser. 

Pris: 3600 kr/ deltagare exkl moms  

Språk: Svenskt tal, svensk eller engelsk text

Kontakt: melina.bergstrom@ri.se

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Melina Bergström

Kontaktperson

Melina Bergström

Projektledare

+46 10 228 43 60

Läs mer om Melina

Kontakta Melina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.