Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Ekolvar

Metodik för laboratorietekniker

RISE anordnar en utbildning för laboratorietekniker eller liknande. Utbildningen kräver inga förkunskaper – vi anpassar nivån efter kursdeltagarnas behov.

Målet är att personal på laboratorier ska kunna hantera fundamental utrustning som till exempel pipetter, pH-metrar, mätkolvar, mätglas och på så sätt känna sig trygg och utföra analyser på ett noggrant sätt. 

Utbildningen går igenom grundläggande moment som provuttag, teknik för vägning, metodik vid användning av de vanligaste mätutrustningarna på ett laboratorium; pipett, mätglas, mätcylinder, mätkolv, automatpipett, byrett, titrerutrustning, pH-meter. Hantering av olika provtyper som vätskor, fasta och flyktiga ämnen behandlas också. Grunderna för bedömning av mätosäkerhet är en del i kursen. 

Datum är ännu ej fastställt utan meddelas när 10 deltagare är anmälda. Ingen examination ingår.

Plats: RISE Hörneborgsvägen 10, Örnsköldsvik. 

Det finns möjlighet att få företagsanpassade utbildningar inom ämnet, kontakta oss för diskussion. 

Anna-Karin Söderlind

Kontaktperson

Anna-Karin Söderlind

Gruppchef

+46 10 722 32 54

Läs mer om Anna-Karin

Kontakta Anna-Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Maria Edblad

Kontaktperson

Maria Edblad

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 70 374 33 59

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Analyser av kolhydrater och anjoner

Genom att analysera kolhydrater och anjoner, såsom oxalat-, klorid-, sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner, kan man få en fördjupad förståelse för kemikaliebalansen. Processkontroll inom cellulosaindustrin är avgörande för att minsk…
Tjänst

Extraktivämnen i cellulosaprocesser

Extraktivämnen, även kända som hartsämnen, är en grupp kemiska föreningar som naturligt förekommer i träden. Deras huvudsakliga funktion är att skydda träden mot skadedjur, sjukdomar och andra yttre påfrestningar. Trots deras natu…
Tjänst

Identifiering av flytande och fasta material inom processer

Inom material- och processindustrin är förmågan att noggrant och effektivt identifiera produkter och komponenter avgörande för att säkerställa hög kvalitet och smidig drift av processerna. RISE kan hantera och analysera olika type…
Tjänst

Temperaturen kan påverka viskositeten på viskösa vätskor

Det går att mäta viskositet med temperaturkontrollerat bad för bestämning av samband mellan olika temperaturer och motsvarande viskositetsvärden. För vissa applikationer kan temperaturens inverkan på en lösnings viskositet vara di…
Tjänst

Organiska föreningar - Mikroanalys av prickar

Prickar och andra typer av mikroprover kan på grund av sin litenhet och små materialmängder vara svåra att analysera kemiskt. Vi har löst detta problem genom att mikroextrahera mycket små prover för vidare analys med exempelvis ga…
Test & demo

Mäldberedning

Flexibel pilotanläggning för mäldberedning, ett viktigt steg inom papperstillverkning.
Test & demo

Malning pappersmassa

Malningslaboratoriet är en separat del av pilotpappersanläggningen FEX. Här kan malning av pappersmassa utföras i ett eller flera steg. Det är också möjligt att mala med recirkulering av en del av flödet.