Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Ökat nyttjande av restprodukter genom industriell och urban symbios

Föreläsning - Att nyttja restprodukter vid industriell & urban symbios

Industriell och urban symbios är ett konkret sätt att möta behovet av en ökad resurseffektivitet. Utgångpunkten för resurssamverkan och symbios är att titta på underutnyttjade resurser som finns i den geografiska närheten. Att se potentialen i restflöden kan också skapa förutsättningar för nyetableringar som kan utnyttja denna resurs.

Genom att utforska möjligheten till att nyttja bi- och restprodukter lokalt och regionalt kan nya resurseffektiva och cirkulära lösningar skapas. 

Samarbetet kan ofta ske mellan aktörer inom olika branscher. Det kan handla om material, energi och vatten, men även icke-tekniska aspekter som infrastruktur, kompetens och tjänster.

Inte minst är detta viktigt vid projektering och nyetableringar, där man från projektets start kan planera för hur de restprodukter som uppkommer, så långt som möjligt kan tas tillvara.

Föreläsningens innehåll:

  • Introduktion till industriell och urban symbios
  • Några goda exempel på etableringar som finns idag
  • Framgångsfaktorer för att lyckas med resurssamverkan
  • Hur kan arbetet organiseras hos er för att hitta fler initiativ kring resurssamverkan och symbios

Att samverka kring restprodukter kan bidra till ökad resiliens och ökad lönsamhet för verksamheten. Att ha kännedom om lokala resurser ger också förutsättningar för en bättre kommunal planering för etableringar, där man har kunskap om vilka resurser som kan och bör utnyttjas i ett område.  

EU-lagstiftningen ställer allt tydligare krav på att verksamheter ska visa på en kontinuerlig förbättring inom resurseffektivitet. Exempelvis så behöver nya industrier idag redovisa hur restvärme kommer att hanteras, innan man får tillstånd för etablering.

Om föreläsaren

+

Intresserad av att boka en föreläsning?

+

Pris

+

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Marie Karlberg

Kontaktperson

Marie Karlberg

Projektledare

+46 10 516 51 03

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.