Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Grafisk bild med lila bakgrund med vita bakformar framför

Innovation i Skolan - Leda och organisera förnyelse

Mycket pekar på att behovet av innovation aldrig har varit större än vad det är nu - och det kommer med största sannolikhet inte att minska. Därför är det avgörande att organisationer börjar arbeta systematiskt med utveckling och förnyelse.

Anmäl ditt intresse här

Leda och organisera förnyelse - Innovation i skolan är en processinriktad ledarskapsutbildning som syftar till att stärka din verksamhets samlade innovationsförmåga. Genom att definiera vilket värde som organisationen ska skapa, samt systematiskt arbeta med de framgångsfaktorer som definieras i ISO-standarden för innovationsledning, kan förnyelse- och utvecklingskraften hos organisationen nyttjas mer optimalt för skolan.

Utbildningen utgår i hög grad från din organisations egna förutsättningar och utmaningar och ger metoder och verktyg som stärker förmågan att arbeta långsiktigt och systematiskt med förändring, förbättring och förnyelse. 

Målgrupp

Chefer och strategiska ledare inom utbildningssektorn som vill utmana och lyfta verksamhetens utvecklingsarbete till nästa nivå och möjliggöra för innovation och nytänkande. 

Intresseanmälan

Utbildningen bygger på att 3-5 personer från den egna organisationen genomför den tillsammans. Detta skapar mervärde och kan bidra till mer verklig, bättre förankrad förändring i organisationen. Vill fler än fem personer från samma organisation delta så anmäler ni flera grupper. Utbildningen planeras och arrangeras utifrån intresse. 
Anmäl ditt intresse här

Innehåll

Framtidsfokuserat ledarskap (2h)

• Fostra en kultur som stödjer innovation
• Skapa medvetenhet och engagemang
• Fokusera på värdeskapande
• Utveckla och förklara strategin för innovation
• Ge ansvar och tydlighet till roller i innovationsarbetet

Planera och genomföra (2h)

• Utveckla och etablera ett tydligt syfte med innovation
• Planera hur man bör agera på möjligheter och hur risker ska hanteras
• Säkerställa hur utforskande kan erhållas samtidigt som hög leveransförmåga säkerställs
• Säkerställa process med relevanta verktyg och metoder

Kontext och stöd (2h)

• Förstå organisationens omvärld
• Förstå den egna organisationens förutsättningar för innovation
• Initiera och säkerställa strategiska samarbeten
• Säkerställa att rätt stöd finns på plats

Systematik (2h)

• Förstå hur element i systemet fungerar och interagerar med varandra
• Utvärdera och förbättra systemet för högre prestanda
• Genomföra interna revideringar av systemet

MasterClass - Ledningssystem (2x4 h)

• Förstå hur ledningssystem bidrar till ökad prestation
• Att utveckla en initial modell för hur ledningssystem för innovation hänger ihop med övriga ledningssystem i organisationen, t.ex. ISO 9001, ISO 14001
• Förstå hur de krav och förordningar förhåller sig till ISO 56000
• osv...

Omfattning

Gemensamma seminarier och Masterclass :16h 
Förberedelser och fördjupning på egen hand i den lokala gruppen: 10 - 15h 

Kontakta oss

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kristina Björn

Kontaktperson

Kristina Björn

Senior projektledare/utbildningsstrateg

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Natalie Gustafsson

Kontaktperson

Natalie Gustafsson

Innovations-och processledare

+46 10 516 54 85

Läs mer om Natalie

Kontakta Natalie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.