Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
illustration av vibrationer

Utbildning i vibrationsanalys

RISE erbjuder en ny kurs i vibrationsanalys, med en ingående genomgång av teori för signalanalys, strukturdynamik och vibrationstålighet under tre hela dagar.

Utbildningen är uppdelad i tre delar, i en logisk följd. I sista delen har man stor fördel av att ha gått igenom del 1 och 2. De första delarna är generellt tillämpbara, medan del 3 är mer snävt inriktat på vibrationstålighet och utmattning. Därmed kan det vara aktuellt att avstå del 3, om det inte finns intresse för vibrationstålighet. Alla delar är lika användbara för analys av uppmätta vibrationer som analys av FEA-utdata.

  1. Först behandlas olika typer av vibrationer och hur de kan beskrivas med lämplig analys. Randomvibrationer behandlas ingående liksom frekvensspektrum och Fouriertransform (FFT), tillsammans med praktiska tips för val av analysparametrar.
  2. Därefter tittar vi på hur en mekanisk struktur påverkas av vibrationer, förklarar resonans och behandlar modalanalys ingående, särskilt hur uppdelning i och superposition av egenmoder är lämpligt i analys av linjära system. Experimentell modalanalys och Operational Deflection Shape-analys (ODS) behandlas, med eller utan uppmätt excitering, för att identifiera dynamiska system eller förstå ett problem. Till sist berörs hantering av olinjariteter.
  3. Sista delen handlar om vibrationsprovning och särskilt det som kallas för "test tailoring" d.v.s. analys av vibrationsexcitering till en struktur för att bestämma en förenklad vibrationsprovspecifikation som är skadeekvivalent med uppmätta, mer komplexa vibrationer. Särskilt förklaras hur Fatigue Damage Spectrum (FDS) och Max Response Spectrum (MRS) kan användas för tailoring. I denna del bekantar vi oss även med simulerad provning och utmattningsberäkning i frekvensdomänen med en numerisk modell av strukturen.

Mål och syfte

Efter avslutad kurs skall deltagarna ha fått en bra översikt över ämnet, ingående kunskap om viktiga grunder till vibrationsanalys och ett referensmaterial att gå tillbaka till när behov uppstår. Undervisningen innehåller grundlig genomgång av teori och matematik. Deltagarna gör inga egna övningar. Däremot utförs demonstrationer av kursledare för att illustrera tillämpningar av teorin.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till provnings- och beräkningsspecialister med högskoleutbildning, unga som erfarna. Även chefer till specialister har nytta av överblicken och förståelsen för metoder.

Föreläsare

Martin Olofsson är forskare på RISE avdelning för Kemi och Tillämpad Mekanik, med lång erfarenhet från vibrationsanalys i produktutvecklingsarbete.

Kjell Ahlin är internationellt renommerad expert inom både digital signalbehandling och strukturdynamik och uppskattad föreläsare. Tidigare professor på Blekinge Tekniska Högskola.

Kontakta oss

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Martin Olofsson

Kontaktperson

Martin Olofsson

Forskare

+46 10 516 53 10

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Anne Vainonen

Administratör

Läs mer om Anne

Kontakta Anne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.