Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Hand uppsträckt i luften för att ställa fråga

UX på en timme – Ge svar till dina kollegor och få bonus på köpet!

Att jobba användarcentrerat och att inkludera användarupplevelsen (UX) ger inte bara fler svar än frågor, utan även andra ringar på vattnet som hållbara och kostnadseffektiva resultat. Som en bonus!

Låt oss berätta och visa hur ni kan integrera UX i er process för att förbättra ert arbete och maximera användarnas upplevelse, både internt och externt

User Experience (UX) handlar om att förstå och möta användarens behov och önskemål. Att skapa lösningar som passar och gynnar användaren. Genom att fokusera på användarens perspektiv kan produkter och tjänster skapas som inte bara möter utan även överträffar användarnas förväntningar.

Antagligen ställer ni er dessa frågor idag;

 • Hur kan man veta vad någon tycker, tänker eller gör?
 • Vad vill de ha då? 
 • Vad kan göra att någon ändrar beteende?
 • Vi har ju en fantastisk lösning, varför är de inte nöjda?
 • Hur får man koll på de där mjuka värdena?

Det spelar ingen roll om ni är helt nya inom området eller har viss erfarenhet, vår målsättning är en interaktiv och lärorik session där ni får konkreta verktyg och insikter utifrån där ni står idag.

Vi utformar våra utbildningar för att vara tillgängliga och givande oavsett kunskapsnivå. Vi kan introducera er till grunderna och visa hur användarcentrerade metoder kan göra skillnad hos er. Har ni kommit en bit på vägen så hjälper vi er att höja er nivå ytterligare, för att bli ännu träffsäkrare på att finna svar och möta användarbehoven.

Kom ihåg att en mottagare eller användare finns i princip alltid i alla sammanhang, det kan vara allt från konsument, boende, elev, anställd till servicepersonal.

 

Områden vi utbildar inom

Vi anpassar så klart våra föreläsningar efter era behov och intressen. Det gäller så klart även tiden, allt från en timme till flera tillfällen.

Vi har expertis inom flera områden och kan förutom grunderna inom UX dyka ner i något specifikt område inom designprocessen. Förslag på ämnen som kan vara aktuella;

 • Empatisera och förstå användaren - Användarresan
 • Design Thinking – Designprocessen och dess faser
 • Service Design - Tjänstedesign
 • Användarstudier – Behovsanalys och definiera användarkraven
 • Idégenerera – Att vara strukturerat kreativ 
 • Konceptualisering – Visualisera era idéer
 • Prototyper – Bygga för att testa, anpassat efter projektfas
 • Utvärdera med användare – Användartester, Heuristic, fältstudier, enkäter, intervjuer etc.
 • Kognition och UX-principer
 • Usability - Användbarhet
 • Tillgänglighet – Vad innebär det och vad förväntas
 • UX strategy – Koppla UX till affärsmål
 • Workshop – Planera och facilitera
 • Medborgardialog – Bjud in till samtal
 • Dark UX – Kan UX missbrukas
 • Intro till Figma – Grunderna för att börja skapa
 • Intro till AI-verktyg – Även generative eller responsible AI

 

Vem riktar vi oss till

Vi riktar oss till dig som är nyfiken på att lära mer kring UX, oavsett vilken roll du har i din organisation. Kanske undrar du om det här är något för ditt team, kanske är du projektmedlem och önskar nya metoder. Kanske sitter ni med en utmaning framför er och önskar hitta nya sätt att angripa utmaningen på och testa från olika håll. Vi lyssnar in och skräddarsyr tillfällen för att ni ska få det ni söker efter med de rätta experterna.

 

Vad ger det

Vi kommer inte bara att dela med oss av vår kunskap inom olika aspekter av användarens upplevelse. Vi utrustar dig även med beprövade metoder som du omedelbart kan tillämpa och som kommer att vara värdefulla för ditt företag, arbetsplats eller projekt på en gång. 

Då ni tagit del av vår expertis får ni inte bara nya insikter och metoder utan kommer snart finna att det ger så mycket mer synergier att arbeta användarcentrarat. Resultat som är hållbara och kostnadseffektiva på flera plan. Att sluta gissa och kunna ge svar är ju också en trevlig bonus så klart!

Rebecca Lindmark

Kontaktperson

Rebecca Lindmark

+46 10 228 48 54

Läs mer om Rebecca

Kontakta Rebecca
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lina Orrell

Kontaktperson

Lina Orrell

Senior Usability Researcher

+46 10 228 40 98

Läs mer om Lina

Kontakta Lina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

UX, användbarhet och användarstudier

Att förstå användaren och dess behov är avgörande för att nå framgång. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder så som användartester, expertutvärderingar, fokusgrupper och enkäter kan vi erbjuda er kunskap om god användbarhet o…
Test & demo

UX Lab

UX Lab används till att testa och utvärdera användbarhet, tillgänglighet och användarupplevelser på produkter och tjänster. Labbet är modulärt och simulerar den naturliga miljön för produkter som utvärderas. Med den senaste teknik…
Tjänst

UX och användbarhet

Att förstå användaren och dess behov är avgörande för att nå framgång. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder så som intervjuer, användartester, expertutvärderingar, fokusgrupper och enkäter kan vi erbjuda er behovsinsamling, …
Expertis

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna ta del av det man utvecklar. Designval kan oavsiktligt exkludera personer från att kunna använda en produkt eller tjänst. Vi hjälper er skapa tillgängl…
Tjänst

Granskning av tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att alla användare, med eller utan funktionsnedsättningar, ska kunna ta del av det man utvecklar. Utan genomtänkta designval är risken stor att oavsiktligt exkludera personer från att kunna använda en produk…
Tjänst

Användbarhet vid upphandling av IT & IoT-system ger hållbart resultat

Med utvärderingskrav vid upphandling som tar hänsyn till, inte endast tekniska krav, utan även till användaren och dess sammanhang erhålls ett system som är användarvänligt och effektivt. Tillämpad utvärdering av användbarhet…
Blogginlägg

Användartester - en naturlig del av designprocessen

Användarstudier och tester får idag en alltmer självklar plats i designprocessen. Speciellt inom den digitala utvecklingen, men även för fysiska produkter som vi kommer i kontakt med – både i arbetslivet och som privatperson. Att …
Blogginlägg

AI i UX Research - Vän eller fiende?

Nyligen hade jag äran att facilitera en workshop med 44 forskare från avdelningen Prototypande Samhälle på RISE. Syftet var att genom flera hands-on övningar experminentera och reflektera hur generativ AI påverkar vår värld av res…