Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Hållbarhetsdata

Verifierbar hållbarhetsdata

Vägledning för systematisk framställning och verifiering av kvantitativ hållbarhets- och miljöinformation avseende system och produkter.

Det systematiska arbetssättet gör det enkelt att hantera all komplexitet i miljö- och hållbarhetsdata, genom att kombinera ett systemanalytiskt och mättekniskt perspektiv, i praktiska steg, vart och ett med ett tydligt mål.

Syfte och mål med utbildningen

Syftet är att lära ut hur projekt och organisationer kan skapa verifierbar hållbarhetsinformation för alla tillämpningar.

Nytta för kunden/deltagaren

Vi lär ut de allmänna principerna, policyerna, strategierna och aktiviteterna som krävs för att ta fram verifierbar kvantitativ eller kvalitativ hållbarhetsinformation.

Systematiken följer allmänna principer för kontinuerlig förbättring och följer en iterativ Plan-Do-Check-Act (PDCA)-strategi, med utgångspunkt i nuläge och med gradvisa genomförbara förbättringar. Utbildningen bygger på ISO standarden  Miljöledningssystem - Kvantitativ miljöinformation - Vägledning och exempel (ISO 14033:2019) SS-ISO 14033:2019.

Kursen ger kunskaper om hur man samlar in, sammanställer och rapporterar data för att uppnå den datakvalitet och den verifierbarhet som tillämpningen kräver, från planering, definition och inhämtning av kvantitativa eller kvalitativa data till beräkning eller annan bearbetning. Generella tillämpningsområden är data för olika typer av livscykelanalyser och ’footprints’ eller ledningssystemets miljö- och hållbarhetsprestandautvärderingar.

Kompetensen är viktig för exempelvis organisationers rapportering för interna beslut eller för extern rapportering till ägare, finansiärer, kunder, för Global Reporting Initiative (GRI) eller European Sustainability Reporting Standard (ESRS).

Omfattning

  • Introduktionskurs – 2 heldagar
  • Kurs med egen fallstudie 1 - 3 mån

Målgrupp

Vi riktar oss till dig som redan idag arbetar med eller vill lära dig att arbeta med att utveckla systematiska lösningar för insamling och sammanställning av hållbarhetsinformation, för exempelvis systemutveckling eller rapportering, eller för att granska och verifiera sådan information.

Plats

Borås, Göteborg, Jönköping, Mölndal eller Stockholm

Kostnad

Introduktionskurs: 10 000 kr per person exkl. moms (min. 6 personer max. 15 personer)

Övriga erbjudanden: pris vid offertförfrågan

Mer information

Miljöledningssystem - Kvantitativ miljöinformation - Vägledning och exempel (ISO 14033:2019)

SS-ISO 14033:2019  

Kontakta oss

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.