Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
hjärna

Kunskapshöjande insats genom föreläsningar för byggbranschen

Som kunskapsföretag i byggbranschen är det affärskritiskt att hålla sig uppdaterad kring vad som händer i omvärlden och på forskningsfronten kopplat till grön omställning.

På RISE  pågår ett stort antal forsknings- och innovationsprojekt för att förflytta branschen och hitta vägen framåt. Genom föreläsningar och anpassade utbildningsinsatser kan kunskapsföretag ta del av forskningsläget inom byggbranschens klimatomställning.

Exempel på föreläsningar som erbjuds är: 
• Omställningen av byggsektorn: Omvärldsanalys klimatneutralt byggande 
• Återbruk och cirkulärt byggande
• Kolinlagring och grönska i stadsplanering
• Hållbar stadsplanering
• Självförsörjande bostadsområden
• Klimatberäkning i tidiga skeden

Föreläsningar tas också fram och företagsanpassas på förfrågan.

 

Föreläsningsserie och seminarium

Under 2023 anordnades seminariedagarna "Arkitekten i klimatomställningen" tillsammans med Sveriges arkitekter. Medverkade gjorde också bl.a IVL och Framtidenkoncernen i Göteborg. Se sammandrag från dagen och föredrag från dagen nedan

Sammandrag från dagen Arkitekten i klimatomställningen
Klimatberäkningar i tidiga skeden Föreläsare: Alexander Gösta
Nu ställer vi om - nya behov i arkitektuppdraget Föreläsare: Nina Jacobsson Stålheim, Framtidenkoncernen
Cirkulära verktyg Föreläsare: Anna-Maria Blixt, IVL

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Camilla Berggren-Tarrodi

Kontaktperson

Camilla Berggren-Tarrodi

Projektledare

+46 10 516 50 41

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Ximena Horjales

Projektledare

+46 10 516 68 52

Läs mer om Ximena

Kontakta Ximena
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.