Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild av deltagare i workshop
Foto: Adobe

Utbildning för Innovationsledare

Vill du och dina kollegor bli bättre på förnyelse, omställning och innovation? Då är detta utbildningen för dig! Är du dessutom nyfiken på att lära dig mer om de framväxande yrkesdisciplinerna innovationsledning, systematiskt innovationsarbete och rollen som innovationsledare, då ha du hittat rätt. 

Målgrupp  

Denna utbildning är för dig som deltar i, ​​​​leder eller organiserar för förnyelse, omställning och innovation och vill bli skickligare på att 

  • stärka människor och teams förmågor 
  • leda initiativ och projekt för förnyelse 
  • skapa förutsättningar och stöd för innovation och omställning 

Denna utbildning är även för dig som bara är nyfiken på att veta mer om innovationsledarrollen, innovationsledning och systematiskt innovationsarbete för att bättre lyckas i din yrkesroll.  

Syfte

Utbildningen syftar till att stärka dig/er i funtionen/rollen som innovationsledare, med arbetet att proaktivt och systematiskt leda och organisera för innovation, förnyelse och omställning på såväl strategisk, taktisk och operativ nivå. Utbildningen ger dig viktiga insikter om hur innovationsförmågan i organisationer och sammanhang kan byggas upp,  förstärkas och utvecklas för att bättre möta framtidens utmaningar och möjligheter.

För att du som deltagare ska skapa bästa förutsättningar för att tillgodogöra dig innehållet omfattar utbildningen även självständigt lärande och praktiska övningar i och för dina sammanhang.  

Mål

Målet är att ge dig fördjupad inblick i och förståelse för hur du kan använda principer, synsätt, metoder, verktyg, arbetssätt och funktionella roller presenterade i den internationella standarden för innovationsledning (ISO 56002), tillhörande principer och terminologi (ISO 56000), samt yrkesrollsbeskrivningen för innovationsledare och kunskapshandboken - Body of knowledge för innovationsledare, vilken är framtagen av yrkesföreningen Innovationsledarna

Utbildningen ger dig möjlighet att göra framsteg i ett skarp initiativ, på vilket du kan applicera kursens innehåll, modeller och metoder. Ditt valda initiativ kan vara fiktivt eller verkligt - ett program, projekt eller utveckling av verksamhet eller erbjudande som du är delaktig i eller vill skapa.  

Upplägg

Utbildningens omfattning och genomförande kan anpassas utifrån behov och kan erbjudas både fysiskt eller digital samt i kombination. 

  • Självstudier inför respektive seminarium: Vi arbetar med en ”flipped classroom”- metodik, vilket innebär att du som deltagare inför varje träff behöver förbereda dig genom att titta på några inspirerande filmer samt läsa stödjande artiklar kopplat till veckans område. 
  • Deltagande på seminarium: Vi inleder med en introduktion till området där vi tar ut en ”riktning”. Detta följs av dialog och workshopmoment i mindre innovationsteam, för att fördjupa kunskap och reflektera tillsammans. Därefter återsamlas hela gruppen för redovisning/samtal om vad som har framkommit. Seminarium är de enda momenten som är styrda till fasta tider – se aktuella datum. 
  • Uppgift efter respektive seminarium: Varje område har en specifik individuell uppgift som utförs av dig som deltagare och lämnas in till kursansvariga. ​​​​​​​​​​​Exempel på uppgift kan vara att genomföra en kort intervju och dokumentera insikter från den, göra ett modigt test eller en reflektionsövning. 

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Natalie Gustafsson

Kontaktperson

Natalie Gustafsson

Innovations-och processledare

+46 10 516 54 85

Läs mer om Natalie

Kontakta Natalie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Daniel Richardsson

Kontaktperson

Daniel Richardsson

Innovations-och processledare

+46 10 516 56 97

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.