Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Utbildning ledarskap

Ett reflekterande ledarskap för ett samhälle i förändring

Hur kan vi med hjälp av en utvecklad förmåga till reflektion vara bättre rustade för samtidens och framtidens utmaningar? Hur tar vi oss som människor och som professionella – i ledande positioner – an en ökad komplexitet? 

Svaret på frågorna ovan får du via denna utbildning som ges av RISE i samarbete med BUC, Byggbranschens utbildningscenter, och cmb, Dynamisk prakademi för samhällsbyggare

I arbetet att hantera klimatkris, ett allt större inslag av AI med vad det innebär i termer av förändringar av arbetsmarknaden, en osäker tillgång till nödvändiga material, och politisk oro genom en ökad ojämlikhet behöver vi arbeta mer över kunskapsgränserna. 

Den här utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att bättre förstå andra professionella i din bransch och bygger på en tvärfacklighetskompetens som gör dig mer grundad i den nya komplexiteten – där vi blir fler specialister och allt färre generalister.  

Mål och syfte

Syftet med utbildningen är att utveckla en reflekterande förmåga och målet är att du efter utbildningen ska känna dig mer trygg i att möta, förstå och diskutera olika slags kunskaper och kompetenser – på djupet. 

Efter genomgången utbildning kommer du ha verktyg att reflektera kring komplexa problem tillsammans med andra – som har annan kunskaps- och erfarenhetsmässig bakgrund än dig. Utbildningen förbereder dig på det sättet för en verklighet där vi behöver mer interaktion, mer kunskapsdelning, mer samverkanskunskap och en grund för ett samhälle bortom business as usual.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har minst fem års erfarenhet som professionell inom bygg-, fastighets- och tillhörande konsultbranscher. Som exempel på det sistnämnda är olika former av arkitekt, trafik- eller andra former av strateger, projektledare, fastighetsutvecklare, hållbarhetschef eller motsvarande, affärsutvecklare eller innovationsledare – för att ta några exempel. 

Utbildningens innehåll

Vi kommer under utbildningen bl a att prata om:

  • Vad är ett perspektiv – och vilket eller vilka är dina?
  • Hur jobbar man med att aktivt lyssna och förstå andras kunskaper?
  • Hur skapas organisatorisk kapacitet för att lösa komplexa problem?
  • Hur ”läser” jag framtiden och vad betyder mina perspektiv för hur jag förstår det som händer?
  • Hur förstår jag mig själv, mina drivkrafter och kanske oro och osäkerhet inför framtiden personligen, för min organisation och branschen i stort?

Vi beskriver metoder för att utveckla:

  • ett aktivt lyssnande
  • förmågor att leda tvärfackliga processer
  • mer resilienta ledare och medarbetare
  • en bransch som blir bättre på att stötta varandra och samverka 

Tid och plats

Kursen, som omfattar 5 dagar, genomförs under hösten både i Göteborg och i Stockholm

Förkunskapskrav

Inga särskilda förkunskaper krävs – men du bör vara intresserad av introspektion kring ditt sätt att vara verksam som professionell i en bransch i förändring – och hur du med dina kunskaper och erfarenheter är med och skapar denna förändring. 

Anmälan och mer information

Det är BUC, Byggbranschens utbildningscenter, som administrerar denna kurs. All info hittar du här:

Ett reflekterande ledarskap för ett samhälle i förändring