Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Intro pressgjutning

Introduktion i pressgjutning

Den globala efterfrågan på pressgjutna komponenter ökar stadigt och nya legeringar, pressgjutprocesser och flexibla automationslösningar utvecklas ständigt för att kunna möta kundernas krav på ekologiskt och ekonomiskt hållbara komponenter.

Den globala efterfrågan på pressgjutna komponenter ökar stadigt, framför allt inom fordonsindustrin, men även inom sektorer som handburna arbetsmaskiner, elektronik, digital infrastruktur, möbler samt bygg- och sjukvårdssektorn. Nya resurseffektiva legeringar, gjutprocesser och flexibla automationslösningar utvecklas för att kunna möta kundernas krav på ekologiskt och ekonomiskt hållbara komponenter. Även på verktygssidan skapas nya förutsättningar med högpresterande stål och effektiva tillverkningsmetoder, t ex additiv tillverkning.  

Tyngdpunkten i kursen ligger på pressgjutning av aluminium i horisontell kallkammarmaskin. Områden som berörs är grundläggande materialkunskap inklusive smältning och smältabehandling, tillverkning av formverktyg, olika typer av pressgjutmaskiner och pressgjutprocesser. Kopplat till komponenten behandlas design- och konstruktionsregler, utformning av ingjutsystem i verktyget inklusive vakuum samt simulering av formfyllning och stelning.

Mål och syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna en god insikt kring pressgjutningens grundläggande principer och teknikens möjligheter och begränsningar avseende material och geometrier hos komponenten. Målet är att deltagarna dels skall kunna avgöra när pressgjutning är en lämplig tillverkningsmetod, dels förstå hur processens olika moment påverkar komponentens kvalitet och tillverkningskostnad. 

Innehåll

Kursen består av huvudmomenten: Materialkunskap, Verktygskunskap, Pressgjutmaskiner, Processkunskap samt Processimulering.

Målgrupp

Kursen ger såväl maskinoperatörer som produktutvecklare/konstruktörer en god teoretisk förståelse för pressgjutprocessens för- och nackdelar kopplat till olika komponenter och applikationer. Kursen passar också för inköpare av pressgjutgods samt personal inom kvalitets- och miljöområdet.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Föreläsare

Roger Svenningsson
Conny Gustavsson
Marie Fredriksson

Pris 

7 900 kr

Rabatter

Vi ger mängdrabatt om ni skickar fler medarbetare på utbildning hos oss samtidigt.

Vid anmälan av två eller flera personer från samma företag ges 10 % rabatt från och med andra deltagaren.

Övrigt

Ordinarie utbildningsort är Jönköping men kursen kan även genomföras som en företagsspecifik och företagsförlagd uppdragsutbildning som då kan anpassas till det specifika företagets behov och önskemål. Om så önskas kan kursen också levereras digitalt på distans.

Kontakta kursansvarig nedan för frågor om kursens innehåll. För mera övergripande och praktiska frågor, kontakta administratören.

Kontakta oss

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Roger Svenningsson

Forskare

+46 10 228 45 61

Läs mer om Roger

Kontakta Roger
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Elisabeth Holst-Samuelsson

Kontaktperson

Elisabeth Holst-Samuelsson

Kundsupportadministratör

+46 10 228 49 03

Läs mer om Elisabeth

Kontakta Elisabeth
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.