Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Dags för paradigmskifte i förpackningsindustrin

Vårt samhälle idag fungerar inte utan förpackningar. Varor beställs och levereras från ena sidan jordklotet till den andra. Produceras vid en tidpunkt för att konsumeras vid en annan. Bra förpackningar skyddar produkten hela vägen, är lätta att transportera och är anpassade för sitt syfte. 

Plast som materialtyp utmärker sig i alla dessa egenskaper, vilka förklarar varför dess användning har ökat mer än 20 gånger de senaste 50 åren. Men mångsidigheten och mångfalden av dessa material gör dem väldigt svåra att cirkulera i materialsystemet. Här har vi ett dilemma. 

Förpackningar ger stora kortlivade materialflöden som måste bli mer cirkulära i framtiden. I Sverige är konsumenter generellt duktiga på att sortera material för återvinning. Men det är inte mängden insamlat material som skapar cirkularitet, utan mängden material som verkligen återvinns och blir nya produkter. Sanningen är att idag återvinns enbart 16 procent av svenskarnas plastförpackningar och till och med mindre i snitt inom EU.

För att vi ska nå EU:s mål om 55 procent återvunna plastförpackningar 2030 behöver hela affärsmodellen för förpackningar ses över. Tillväxten av förpackningar de senaste decennierna pekar på att avfallet riskerar öka även om vi ökar återvinningsgraden. RISE genomförde 2019 en förstudie kring cirkularitet av förpackningar på uppdrag av Intressentföreningen Packforsk. Den visade bland annat att investeringarna, inom materialdesign för återvinningsbarhet och återvinningsprocesser, måste fyrdubblas för att klara omställningarna och framtida lagkrav. 

”Övergången till ett hållbart förpackningssystem kräver innovation och transformation i industrin som går långt utöver tidigare satsningar. Det är inte bekvämt, men möjligheterna är stora för dem som är villiga att lämna sin komfortzon och utmana status quo.”

Rethinking the packaging system report
Få tillgång till rapporten genom att fylla i formuläret med dina uppgifter.

För att åstadkomma ett hållbart materialsystem måste inflödet av ny plast minska. Det kan, enligt rapporten, endast ske genom nya cirkulära affärsmodeller och övergång till förnybara material. 

Rapporten Rethinking the packaging system har tagits fram av RISE och Intressentföreningen Packforsk i samarbete med Grow. Rapporten bygger på en teknisk undersökning av innovationslandskapet i förpackningar och förpackningsåtervinning samt en litteraturstudie och trendanalys gällande potentiell utveckling och utfall till 2030. 

Vill du ta del av rapporten? Fyll då i och skicka in formuläret på denna sida så kan du ladda ner den helt kostnadsfritt

Efterfrågan på papper i tryck- och skrivkvaliteter minskar och nu letar pappersproducenter efter nya material, nya produkter som de kan producera med sin befintliga infrastruktur. Samtidigt finns en växande efterfrågan på förpackningar, och särskilt hållbara förpackningar. – En del av de saker vi tittar på är framför allt återvunnet material från avfallsströmmar eller från saker som textilier eller saker som man kanske inte tänkt på, säger Paul Krochak, samordnare för cirkulära fiber-baserad förpackningar på RISE.
En av de stora utmaningarna för varumärkesägare nu är - Hur gör vi våra förpackningar mer hållbara? Detta betyder att man använder mindre plast, och fiberbaserade förpackningar är det naturliga valet. På H&M är hållbarhet en stor del av arbetet mot cirkularitet. Företaget har en förpackningsstrategi som går ut på att göra allt deras material återvinningsbart eller FEC-certifierat.
Ann Lorentzon

Kontaktperson

Ann Lorentzon

Projektledare

+46 76 876 70 67

Läs mer om Ann

Kontakta Ann
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.