Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Dags för paradigmskifte i förpackningsindustrin

Vårt samhälle idag fungerar inte utan förpackningar. Varor beställs och levereras från ena sidan jordklotet till den andra. Produceras vid en tidpunkt för att konsumeras vid en annan. Bra förpackningar skyddar produkten hela vägen, är lätta att transportera och är anpassade för sitt syfte. 

Plast som materialtyp utmärker sig i alla dessa egenskaper, vilka förklarar varför dess användning har ökat mer än 20 gånger de senaste 50 åren. Men mångsidigheten och mångfalden av dessa material gör dem väldigt svåra att cirkulera i materialsystemet. Här har vi ett dilemma. 

Förpackningar ger stora kortlivade materialflöden som måste bli mer cirkulära i framtiden. I Sverige är konsumenter generellt duktiga på att sortera material för återvinning. Men det är inte mängden insamlat material som skapar cirkularitet, utan mängden material som verkligen återvinns och blir nya produkter. Sanningen är att idag återvinns enbart 16 procent av svenskarnas plastförpackningar och till och med mindre i snitt inom EU.

För att vi ska nå EU:s mål om 55 procent återvunna plastförpackningar 2030 behöver hela affärsmodellen för förpackningar ses över. Tillväxten av förpackningar de senaste decennierna pekar på att avfallet riskerar öka även om vi ökar återvinningsgraden. RISE genomförde 2019 en förstudie kring cirkularitet av förpackningar på uppdrag av Intressentföreningen Packforsk. Den visade bland annat att investeringarna, inom materialdesign för återvinningsbarhet och återvinningsprocesser, måste fyrdubblas för att klara omställningarna och framtida lagkrav. 

Rethinking the packaging system

Fyll i formuläret för att få tillgång till rapporten,

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

”Övergången till ett hållbart förpackningssystem kräver innovation och transformation i industrin som går långt utöver tidigare satsningar. Det är inte bekvämt, men möjligheterna är stora för dem som är villiga att lämna sin komfortzon och utmana status quo.”

Rethinking the packaging system report
Förstasidan på rapporten Rethink the packaging system
Få tillgång till rapporten genom att fylla i formuläret med dina uppgifter.

För att åstadkomma ett hållbart materialsystem måste inflödet av ny plast minska. Det kan, enligt rapporten, endast ske genom nya cirkulära affärsmodeller och övergång till förnybara material. 

Rapporten Rethinking the packaging system har tagits fram av RISE och Intressentföreningen Packforsk i samarbete med Grow. Rapporten bygger på en teknisk undersökning av innovationslandskapet i förpackningar och förpackningsåtervinning samt en litteraturstudie och trendanalys gällande potentiell utveckling och utfall till 2030. 

Vill du ta del av rapporten? Fyll då i och skicka in formuläret på denna sida så kan du ladda ner den helt kostnadsfritt

Publicerad: 2021-01-28
Paul Krochak

Kontaktperson

Paul Krochak

Forskning och Affärsutvecklare

Läs mer om Paul

Kontakta Paul

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.