Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Innovationsledning ska ge Borgstena X-faktorn

Borgstena är ett klassiskt textilföretag med stort fokus på hållbar textil för fordonsindustrin. Företaget deltar i Omställningslyftet med fokus på innovationsledning – för att hitta den EXTRA förmågan till strategiskt nytänkande och framtidssäkra verksamheten.  

- Vår ledningsgrupp såg det som en fantastisk möjlighet att få expertråd inom innovationsledning genom Omställningslyftet. Vi är certifierade sedan tidigare, men det är utifrån en portugisisk norm och det finns inga direkta rutiner hur vi ska arbeta med den till vardags. Nu när den nya ISO-standarden för innovationsledning är lanserad så var det här ett perfekt tillfälle att bli introducerade till den, säger Tiina Majuri, forsknings- och innovationsingenjör på Dual Borgstena Sweden.

På Borgstena sker ett kontinuerligt innovationsarbete med ständigt nya material, tekniker och processer för att skapa framtidens fordonstextil för personbilar, lastbilar och anläggningsmaskiner. Därtill har förtaget en stor produktion av textil till babyskydd. Produktionsanläggningarna finns förutom i Portugal även i Brasilien, Tjeckien, Kina, Rumänien och det planeras även för USA i framtiden. Borgstenas svenska kontor finns i centrala Borås, huvudkontoret ligger i Nelas, Portugal, där också ledningsgruppen finns.

En viktig anledning till att Borgstena ville arbeta med innovationsledning var företagets drivkraft att alltid ligga steget före och se nya möjligheter att kunna utveckla till erbjudande för sina kunder, till exempel kring cirkulära material. Men också att företaget saknade en vägledningsstandard för innovationsledning som alla på företaget kunde förstå.

Vi hade många bra övningar i innovationsledningsarbetet som utmanade oss. Det har gett oss en bra insikt att jobba med framåt.

Susanne Grundén

Allt arbete inom Omställningslyftet gjordes digitalt under totalt fem workshoptillfällen.

- Vi hade många bra övningar i innovationsledningsarbetet som utmanade oss. Det har gett oss en bra insikt att jobba med framåt. Framför allt kring den gemensamma bilden av företaget och vilka visioner vi ska jobba mot, berättar Susanne Grundén, Key Account Manager på Dual Borgstena Sweden. 

Fordonsindustri i förändring

Daniel Richardsson, Innovations- och processledare och Thomas Nyström, forskare från RISE var de som ansvarade för arbetet inom Omställningslyftet. De är experter på just innovationsledning och kring att utveckla cirkulära affärsmodeller.

Daniel Richardsson förklarar hur de har jobbat med Borgstena utifrån en strukturerad modell för innovationsledning.

- Vi tittade först på företagets styrkor, och vad ledningsgruppen tycker är spännande och intressant med Borgstenas arbete med innovation. Vad lockade dig till företaget från första början? Vad önskar du se och uppleva mer av? Det var frågor som satte i gång en samskapande dialog. Utifrån det kunde vi sedan gå vidare inom andra delar såsom en omvärldsanalys, där förändringsfaktorer i omvärlden som berör Borgstenas strategiska beslutsfattande prioriterades, och med möjligheter och önskvärda framtida lägen. I omställningsarbetet är det viktigt att lyfta fram attraktiva önskvärda lägen och vilka ambitioner som finns. Det skapar ökad handlingskraft och motivation för nödvändig förnyelse och innovation. Och det underlättar arbetet med att utmana företagets rådande design- och affärslogik, berättar han. Det är också inspirerande att lära från andra duktiga företag inom innovation, där finns det mycket att se och lära sig för små och medelstora företag.  

Utmaningar för mindre företag

Daniel Richardsson förklarar problematiken med innovation hos många företag i dag:

- När det kommer till att möta kundernas outtalade, framtida behov så finns det oftast inte upparbetade processer, budget eller personal för att göra det arbetet inom företagen. Därför är det viktigt med innovationsledning i Omställningslyftet som kan sätta fokus på dessa frågor för små och medelstora företag, säger han. Om du går till ett framgångsrikt stort företag så finns det här ofta på plats redan.   

Teknik och produktutveckling är ju väldigt viktig i ett företag, men det är minst lika avgörande med organisatorisk innovationsförmåga.

Thomas Nyström

De flesta tänker också automatiskt på teknik när det handlar om innovation.  

- Teknik och produktutveckling är ju väldigt viktig i ett företag, men det är minst lika avgörande med organisatorisk innovationsförmåga, där förmågan att snabbt kunna utveckla och testa nya affärsmodeller blir allt viktigare i ett snabbare förändringsklimat. I Borgstenas fall finns ju den tekniska innovationen där och genom arbetet inom omställningslyftet har de stärkt sina processer för organisatorisk innovation, vilket förhoppningsvis kommer ge dem affärsmässiga fördelar framåt, säger Thomas Nyström.

Det organisatoriska innovationsarbetet hos Borgstena hör samman med utvecklingen av fordonsbranschen där bilanvändandet sannolikt kommer förändras framöver där allt färre kommer äga bilar, utan istället använda transporttjänster. Fordonen kommer då rulla längre sträckor vilket ökar slitaget på bilen och dess komponenter vilket också påverkar Borgstenas arbete och företagets organisation.  

- Fordonsindustrin ställer också om till mer hållbara material och cirkulär ekonomi. Helst ska det vara återvunna material och material som även går att cirkulera. För oss på Borgstena som jobbar med textila material, så blir det särskilda utmaningar där fordonsleverantörernas kravspecifikationer ibland krockar med andra krav på slitage och cirkularitet, förklarar Tiina Majuri.

Affärsmässig innovation

De affärsmässiga drivkrafterna var en central del i arbetet med Borgstenas innovationsledningsarbete.

- Fordonsindustrin drivs till stor del av kundupplevelser där mycket av interiör fordonsdesign handlar om färg, form och textur. Det kan oftast hamna i förgrunden vilket kan påverka affärsmässigheten. Det kanske inte alltid är lönsamt med extra fina material som ser lyxiga ut. Och då måste du veta det ganska tidigt i utvecklingsprocessen för att undvika onödiga kostnader. I vårt arbete med Borgstena var de affärsmässiga drivkrafterna i verksamheten centrala, säger Thomas Nyström.

Tiina Majuri och Susanne Grundén framhåller de tydliga exemplen som en viktig del i arbetet:

- Det var verkligen ett bra upplägg med en visualisering över det framtida Borgstena. Var är vi i dag och vad vill vi och så vidare. Dessutom fick vi ta del av inspirerande exempel på hur andra framgångsrika företag jobbar. Det var verkligen bra, säger de båda.

Standard för innovationsledning

Innovationsledningsprogrammet som Borgstena arbetade med utgick från internationella  vägledningsstandarden för innovationsledning ISO 56002.

Standarden kan användas som en checklista för att få i gång och upprätthålla ett systematiskt innovationsarbete i ett företag, kommun eller annan organisation. Det handlar om ledarskap, strategi, kultur, processer, mätetal, användarinsikter, metoder och verktyg, roller och ansvar, kompetens, resurser och så vidare som tillsammans skapar innovationsförmåga.
 

Vi arbetade bland annat med att få Borgstena att förstå företagets egen logik inom produktutveckling och hur beslutsprocessen ser ut.

Daniel Richardsson
Bilden visar hur innovationsledningsprocessen kan se ut

- Vi arbetade bland annat med att få Borgstena att förstå företagets egen logik inom produktutveckling och hur beslutsprocessen ser ut. Slutligen så identifierades ett antal aktiviteter inom cirkulär ekonomi och innovationsledning som är tänkbara att gå vidare med och vad de skulle innebära. Det är också något vi fortsätter att arbeta med framåt tillsammans med Borgstena. Sammanfattningsvis så har ledningsgruppen hos Borgstena fått en ökad medvetenhet att arbeta med innovation och ett mer strukturerat arbetssätt, säger Daniel Richardsson.

Ett tydligare och starkare Borgstena

Upplägget med totalt fem digitala workshoptillfällen fungerade väldigt väl enligt Tiina Majuri och Susanne Grundén.  

- Vi är vana att använda digitala kanaler i kommunikationen i företaget sedan många år tillbaka och här fungerade det riktigt bra. Arbetet har gett oss en bra start att fortsätta vårt innovationsledningsarbete och framför allt för vår ledningsgrupp. Nästa steg blir att gå från den portugisiska innovationsnormen till den internationella certifieringen när det blir möjligt. Det viktiga är att vi jobbar utifrån en gemensam standard i företaget som alla förstår innebörden av och kan skapa ett starkare Borgstena, avslutar de.  

Intresseanmälan till Omställningslyftet

Läs mer om Omställningslyftet

Läs mer om Innovationsledningsprogram

Daniel Richardsson

Kontaktperson

Daniel Richardsson

Innovations-och processledare

+46 10 516 56 97

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Thomas Nyström

Kontaktperson

Thomas Nyström

Researcher

+46 73 079 58 21

Läs mer om Thomas

Kontakta Thomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.