Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Daniel Richardsson

Innovations-och processledare

Tel +46 10 516 56 97

E-post daniel.richardsson@ri.se

Ort Sundsvall

Enhet Certifieringsutveckling (104501)

Daniel arbetar som Innovation- och processledare inom ämnesområdet innovationsledning .

Vår målsättning är att, nationellt​ och internationellt, vara ledande partner inom professionalisering av innovationsledare och inom utveckling av ​ledningssystem för innovation.

Daniel är en av förgrundsfigurerna i Sverige när det gäller spridandet av innovativa styrkebaserade arbetsmetoder, synsätt, ledarskaps- och arbetslagsbeteenden - som stärker människor, organisationer och regioner på riktigt.

Daniel har tidigare varvat anställningar med att driva eget bolag som konsult inom områden som Styrkebaserad förändringsledning genom Appreciative Inquiry, Designmetodik/ tjänstedesign, Positiv organisationspsykologi samt i Klassiskt/ Agilt projektgenomförande och ledning. Daniel är översättare av boken Styrkebaserad Teamutveckling (2012 & 2019)

Några av Daniels tidigare uppdrag och anställningar har handlat om Innovationsundervisning och forskning vid Mittuniversitetet, Kvalitetsteknik; framtagande av innovationshandlingsplan för Region Jämtland Härjedalen; etablering av regionala exportcenter för Tillväxtverket samt metodutveckling inom myndighetssamverkan för hållbar utveckling för SIDA. Flertalet av Daniels arbeten finns dokumenterade i forskningsartiklar.

Under 2020-2021 var Daniel med och tog fram Kunder, insikter och trender, ett metodverktyg för designdriven affärs­utveckling för SVID, Stiftelsen Svenska Industridesign. Med målsättning att stärka företagen på landsbygderna i deras affärsutveckling.

Daniel blev våren 2020 en av Sveriges första 30 personcertifierad innovationsledare, i enlighet med RISE certifieringskriterier. Se mer https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/tjanster/certifierad-innovationsledare.

Daniel började sin anställning hos oss i maj 2021.