Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nyckelfri hemtjänst ökar produktivitet och kvalitet

Norrköpings kommun har infört digitala lås hos omsorgstagare i ordinärt boende för att minimera den tidsödande administrationen av fysiska nycklar och även för att öka kvaliteten i verksamheten. Systemet gör att vårdpersonalen kan öppna låsen med hjälp av mobilen och slipper därmed hämta och lämna nycklar på kontoret inför varje hembesök. Det nyckelfria systemet togs i bruk 2013 och låsen fanns vid slutet av 2016 installerade hos runt 2400 brukare.

Nyttoeffekter

  • För omsorgstagaren: Ingen oro för att lämna ut nycklar
  • För verksamheten: Lägre kostnader, bättre arbetsmiljö och personalnöjdhet
  • För samhället: Minskad trafik, bättre miljö

Inblandade aktörer

  • Verksamhet: Vård och omsorgskontoret i Norrköpings kommun
  • Användare: Ordinärt boende inom hemtjänst, personlig assistans och hemsjukvård
     

När jag hör att låset öppnas så vet jag att det är tjejerna (hemtjänsten) som kommer, det känns tryggt

Omsorgstagare

Fördjupning

+

Resultat – vad hände sedan?

+

Nästa steg

+

Lärdomar och tips

+

Kontaktuppgifter

+

Mer information

Informationsblad till omsorgstagarna om digital nyckellösning
(PDF från Norrköpings kommun)

Uppdaterad oktober 2019