Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Fallstudier i välfärdsteknik och e-hälsa

Fallstudier är ett bra sätt att dra lärdomar från tidigare erfarenheter.  Här samlar vi fallstudier med nyttoeffekter och insikter från införande av digitala lösningar inom kommuner, landsting och privata utförare.

Till grund för arbetet ligger intervjuer med beslutsfattare, chefer och tjänstemän inom kommun, landsting/region samt företag. Vi lägger kontinuerligt till nya fallstudier i takt med tillgången till nya exempel att skriva om. Kontakta oss gärna med förslag på ytterligare fall.