Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Smart teknik som förenklar vardagen i hemmet

Här hittar du fallstudier som visar hur tekniska lösningar förenklat vardagen i hemmet.

Elektronisk dosett gav åtta gånger pengarna tillbaka

Elektronisk dosett som påminner om när medicinen ska tas och matar fram de aktuella pillren minimerar behovet av hemtjänsthjälp och minskar patientens oro över sin medicinering. 

 

GPS-larm som promenadstöd ger Norrtäljes äldre större frihet

GPS-larm som alternativ till hemtjänstens ledsagade promenader sparar tid för personalen och ökar friheten för vårdtagaren.

 

Ökad livskvalitet med läkemedelsrobot

En läkemedelsrobot som påminner om när du ska ta din medicin har bidragit till förbättrad hälsa, välmående och minskad oro hos patienterna.

 

Sensorer kan minska antalet fallolyckor

Med hjälp av sensorteknik kan vårdpersonal förebygga fallolyckor genom att samla in data för analys av riskmoment.

 

Smarta hjälpmedel ökar självständigheten

Planeringstavla och smartphone underlättar vardagen för personer med kognitiva funktionshinder.

 

Smart sängsensor för en bättre sömn och hälsa – utvecklingsprojekt

Sängsensor registrerar den äldres sömnmönster för att upptäcka hälsoförändringar i tidigt skede.

 

Tryggare boende när sensorer och e-tillsyn kompletterar händer – pilotprojekt

Alvesta kommun har testat lösning med kameror och sensorer för att titta till vårdtagarna på natten.

 

Trygghetskamera – god tillsyn både dag och natt

Som ett alternativ till traditionella hembesök kan personer som sover dåligt eller inte vill ha besök i hemmet få tillsyn via trygghetskamera.

 

Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPS-larm

I Östersunds kommun finns möjlighet till positioneringslarm med GPS-larm till personer med demenssjukdom. Detta bidrar inte bara till ökad självständighet hos individen utan också minskad oro hos anhöriga och personalen.

 

Äthjälpmedel för ökad självständighet

Med hjälp av en robotarm kan personer med nedsatt rörelseförmåga och styrka i armar få möjlighet att äta själva.