Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Enhetliga riktlinjer säkrar trygghetskedjan för äldre i Linköping

I Linköpings kommun har omkring 3 400 personer trygghetslarm för att känna sig säkrare på att snabbt kunna få hjälp om någonting händer dem i hemmet. Nu pågår en omfattande modernisering där gamla analoga larm byts mot nya digitala. För att säkra såväl införandeprocess som fortsatt drift har kommunens enhet för IT och e-hälsa tillsammans med Myndigheten för delaktighet byggt upp ett ledningssystem för trygghetslarm.

Nyttoeffekter

Nyttor för omsorgstagarna: En säkrare tjänst ger ökad trygghet för användaren.

Nyttor för verksamheten: Enhetliga riktlinjer tydliggör roller och ansvarsfördelning för all inblandad personal.

Nyttor för samhället: Systemet fungerar som modell för andra kommuner som ska införa ny trygghetsteknik.

Verksamhet

Enheten för IT och e-hälsa, Omsorgs- och äldreförvaltningen, Linköpings kommun.

Användare : All personal som är involverad i införande och användning av trygghetslarm, från beslutsfattare och teknikansvariga till larmmottagare och omvårdnadspersonal i hemtjänsten.

Ledningssystemet fungerar som ett stöd för att följa larmprocessen, och definierar roller och ansvar i alla led av trygghetskedjan runt den enskilde, säger John Fristedt, IT-utvecklingschef, Omsorgs- och äldreförvaltningen, Linköpings kommun

Behov och Utmaningar

+

Lösning och Funktion

+

Processen

+

Ekonomi

+

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Uppföljning

Ledningssystemet är från början framtaget för vanliga digitala trygghetslarm som bara fungerar inom hemmets fyra väggar hos den enskilde. Linköpings kommun planerar dock att erbjuda mobila trygghetslarm, kopplat till webbsystem med kartfunktion, för personer med minnesproblematik. Via GPS kan hemtjänstpersonalen vid behov spåra var omsorgstagaren befinner sig.

Arbetet med de mobila trygghetslarmen kommer också att kopplas till ledningssystemet för att tydliggöra roller, ansvar och rutiner i olika skeden av införande och drift.

Dessutom planerar Linköpings kommun att använda ledningssystemet som stöd för ytterligare digitalisering man står inför.

– Vi ska till exempel införa nyckelfri hemtjänst, automatisk tid- och insatsrapportering och mobil dokumentation via appar i smartphone eller surfplatta. Dessa funktioner kommer också att hanteras av det centrala larmteamet. De får huvudansvar för olika typer av trygghetsteknik som successivt kopplas till systemet, förklarar Marina Wiklund.

Kommunikation

Införandet av såväl ledningssystemet som de digitala trygghetslarmen följer en kommunikationsplan som involverar samtliga berörda enheter. Internt hålls regelbundna informationsmöten om förändringar som följer av ny organisation och ny digitalteknik som införs. Externt har exempelvis kommunens pensionärsråd informerats om vad digitaliseringen av trygghetslarm innebär, och om planerna på annan ny välfärdsteknik som kommer att erbjudas vissa grupper.

Lärdomar & Tips

Se ledningssystemet som ett levande dokument som ändras och hålls uppdaterat när ny teknik och nya rutiner införs. Använd ett processorienterat arbetssätt:

Utgå från hur ni jobbar idag, fastställ problem och risker, och definiera hur ni vill jobba framöver.

Arbetet behöver ske på lokal nivå inom varje kommun, även om det finns en nationell modell att basera ledningssystemet på.

Utvecklingen av ny välfärdsteknik går otroligt snabbt. Alla kan inte kunna allt. Se till att skapa spetskompetens med verksamhetsförankring, exempelvis via centrala team som bygger kunskap utifrån olika specialområden.
Involvera personal och brukare tidigt i processen, för att skapa delaktighet och ta tillvara erfarenheter av befintliga arbetssätt.

Mer information

Länk till ledningssystemet:

http://2c8oms.linkoping.se/index.html#/model=0519e524-6b4b-489f-9211-99c... 

Informationen om digitaliseringen av trygghetslarmen:

http://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/it-och-e-hals...

Länk till Linköping kommuns arbete med mobila trygghetslarm, ett projekt i förberedelsefas:

http://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/it-och-e-hals...

Information om Myndigheten för delaktighets stöd till kommuner:

http://www.mfd.se/valfardsteknologi/stod-till-kommuner/

Kontakt

John Fristedt, IT-utvecklingschef, Omsorgs- och äldreförvaltningen, Linköpings kommun, john.fristedt@linkoping.se

Martina Wiklund, arbetsterapeut och verksamhetsutvecklare, enheten för IT och e-hälsa, Linköpings kommun, martina.wiklund@linkoping.se

Marie Gunhardson, Tjänsteutvecklare, Enheten för IT och e-hälsa,;Linköpings kommun, marie.gunhardsson@linkoping.se

Tjänstens namn: Ledningssystem för trygghetslarm