Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Jour på distans kortar avstånden i Norrbotten

Distansvård är en del av strategin för Norrbottens läns landstings och används som verktyg för att flytta vården närmare patienten. Från sjukhuset till hälsocentralen och från sjukhuset/hälsocentralen till egenvård. Hälsocentralerna i Övertorneå och Överkalix var först ut och nu kan man från flera av Norrbottens hälsocentraler använda videolänk för att kontakta läkare under jourtid.

Nyttoeffekter

Nytta för patienterna:

Minskat resande i ett län med stora avstånd och möjlighet att få vård på sin egen ort av den personal som man är van att träffa
Bättre tillgång till läkarkonsultation under natt/helg-jour

Nytta för verksamheten:

Ökad samordning vilket bidrar till mer effektivt utnyttjande av de befintliga resurserna
Bättre förutsättningar för att kunna ta hand om patienter direkt på plats
Ökade möjligheter att styra till rätt vård på rätt plats
Sjuksköterskor vid hälsocentralerna har dygnet runt möjlighet att få stöd i bedömningar av patienter från jourhavande läkare vid akutmottagningarna på sjukhusen

Nytta för samhället:

Minskat behov av resor ger positiv miljöpåverkan
Bidrar till att minska samhällskostnaderna för patienter som tvingas ta ledigt eller sjukskrivas för att genomföra resor till undersökningar och läkarkonsultationer på annan ort
Bättre möjlighet för att behålla viktig samhällsservice i glesbygdskommuner

Verksamhet

Norrbottens läns landsting                                                                                  Hälsocentraler och akutmottagningarna vid sjukhusen

Användare

Patienter vid hälsocentralerna, inledningsvis i Överkalix och Övertorneå, som behöver hjälp under jourtid.
Jourpersonal på hälsocentralerna samt vid akutmottagningarna på sjukhusen, inledningsvis på Kalix Sjukhus.

Citat

Med hjälp av teknik krymper vi de geografiska avstånden och möjliggör en likvärdig vård för norrbottningarna. Detta är verkligen framtidens hälso- och sjukvård.                                                  Vi är i dag vana vid att använda teknik för kommunikation. Vård på distans har tagits väl emot, även av våra äldre patienter. De tycker att det är bra att få en bedömning på hemorten och att slippa resa. Elisabeth Eero, verksamhetschef vid hälsocentralen i Övertorneå.

Ekonimi

+

Behov & Utmaningar

+

Lösning & Funktion

+

Organisationen & politiken

Utvecklingen av primär vård i glesbygd är ett från politiken prioriterat område. Och beslutet om att starta tjänsten jour på distans är en del av ett förslag på åtgärder för som fattats av landstingsfullmäktige för att skapa en ekonomi i balans.

Primärvården i glesbygd har stora utvecklingsmöjligheter tack vare tekniska landvinningar, som gör att viss vård idag kan utföras på distans. Det pilotprojekt som drivs i östra Norrbotten ska ge svar på om distansöverbryggande teknik kan vara bidra till högre till-gänglighet också utvecklingsmöjligheter för personal som arbetar i glesbygd genom särskilda utbildningsinsatser.

Kommunikation

Jour på distans har kommunicerats via intern web och intern tidning (insikt) och i Landstingets medborgarridning Utsikt för att förklara hur tjänsten fungerar och vilken nytta den medför för patienten http://www.nll.se/publika/lg/kom/Utsikt/2016/Utsikt_1-2016.pdf

Landstinget har även gjort en film som beskriver tjänsten Informationsfilm om möjligheterna med distansvården: https://www.youtube.com/watch?v=C37_-pkYy14=

Tjänsten har även täckts i lokalpress:  http://www.nsd.se/nyheter/kalixoverkalix/klart-for-vard-pa-distans-97259...

Vad hände sen ..? Elisabeth Eero, oktober 2019

+

Kontakt

Verksamhetschef Övertorneå hälsocentral:                          Elisabeth Eero, elisabeth.eero@nll.se

Tjänstens namn: Distansjour

Leverantör av tjänsten

Man använder sig a Polycom videokonferenslösning för hälso- och sjukvård.

”For telemedicine encounters, the Polycom Practitioner Cart HDX mobile healthcare solution, for patient side, sends live high definition video, audio, and PC images to a specialist.  The specialist can connect to the cart from a distance using a standards based video conferencing system like Polycom’s desktop or mobile video solutions.  With Polycom the specialist can control the far end camera, and share their PC content or browser-based applications with the patient”.

Uppdaterad oktober 2019