Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter och anteckningar om omsorgstagarna. Med en mobilapp kopplad till verksamhetssystemet får personalen bättre överblick över sin dagliga planering och kan snabbt rapportera viktiga händelser direkt från hembesöken. Det innebär mindre stress, mer tid till omsorg och ökad trygghet för de äldre.

Nyttoeffekter

Nyttor för omsorgstagarna: Ökad delaktighet och trygghet
Nyttor för verksamheten: Ökad personalnöjdhet och mindre stress
Nyttor för samhället: Ökad effektivisering, kostnadskontroll, säkerhet och kvalitet

”Personalen får både ökat stöd att göra sitt jobb enligt den lagda planeringen, och bättre grepp om eventuella avvikelser som gör att man måste planera om sin dag.”Monica Aasland, tidigare områdeschef inom hemtjänsten på Norra Hisingen i Göteborg.

Verksamhet: Hemtjänsten på Norra Hisingen i Göteborg
Användare: Undersköterskor och omsorgstagare inom hemtjänsten

Behov och Utmaningar

+

Lösning och Funktion

+

Ekonomi

+

Organisationen och politiken

+

Processen

+

Fördjupning i nyttoeffekter

Smidig tillgång till information ger personalen stöd att göra sitt jobb enligt genomförandeplan, samtidigt som det blir lättare att hantera avvikelser och anpassa omsorgen efter dagsaktuella händelser hemma hos de äldre.

– Den förbättrade dokumentationen innebär kvalitetsförbättringar som kommer brukarna tillgodo i form av tydligare och säkrare uppföljning. Det ger oss bättre underlag för beslut, samtidigt som informationshanteringen blir både effektivare och säkrare, säger Monica Aasland.

Projektets nyttoanalys visar att den nya tekniken även bidrar till att:

Höja personalens kompetens och att yrkets status ökar på sikt, bland annat till följd av ett modernare arbetssätt.
Stressen minskar då anteckningarna skrivs på plats hos omsorgstagaren.
Risken för informationsförlust minskar, och det blir lättare att koncentrera sig på nästa arbetsuppgift när den första är helt avklarad.
Äldres inflytande och delaktighet ökar, vilket ger tryggare och nöjdare omsorgstagare.

Uppföljning

En uppföljning hösten 2014 visade att personalen var väldigt positiv till den nya tekniken:

  • 61 procent upplevde att de var mindre stressade.
  • 87 procent sa att arbetssättet ökade kvaliteten för omsorgstagarna.
  • 65 procent upplevde större trygghet i sitt jobb.
  • 55 procent tyckte att statusen på jobbet ökat.
  • 91 procent av dem som använde appen vill fortsätta att använda den.

Kommunikation

En kommunikationsplan upprättades innan start där målgrupper, informationskanaler och kommunikationsformer identifierades. Huvudbudskapet är att ny teknik testas för att höja kvaliteten och förstärka tryggheten hos omsorgstagarna.

Medarbetarna informerades på arbetsplatsträffar, och personliga samtal med dem som skulle vara med i projektet gjordes av enhetschef.

Kommunens pensionärsråd informerades före starten, och en representant därifrån deltog också i projektets referensgrupp.

Lärdomar och Tips

Se till att alla chefsled är involverade och engagerade, och prata noga igenom vem som ansvarar för vad.
Säkerställ att det finns en tydlig teknisk support som tar hand om allt som behövs för att systemet ska fungera utan driftstopp. Informera och involvera omsorgstagarna och deras anhöriga, så att de känner sig trygga med förändringarna som genomförs. När ny teknik är inblandad (i detta fall smartphones och appar till en yrkesgrupp som idag inte har de verktygen) blir det viktigt att noga planera infrastrukturen samt processer och rutiner för att kunna hantera ett breddinförande i kommunen.

Övriga länkar
Film om lösningen från leverantören: FILM
Leverantörens beskrivning av digital transformation för kunder: www.cgi-group.co.uk/digital-transformation 

Leverantör: Konsultföretaget CGI har levererat tjänsten som en mobilapp kopplad till sitt vård- och omsorgssystem Treserva.
Kontaktperson: Joakim Regnstrand, Consultant Manager Welfare/Treserva. E-post: joakim.regnstrand@cgi.com

Uppdaterad november 2019