Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Videomöten i telefonen ökar tillgängligheten i primärvården

Vårdcentralerna Bra Liv, den landstingsdrivna primärvården i Region Jönköpings län, startade i slutet av 2015 tjänsten Bra Liv nära. Genom en app i sin mobil eller platta ges vårdsökande möjlighet att träffa läkare och andra vårdgivare via videomöte. Videomöten ses som ett bra komplement till annan vård och lämpar sig särskilt för till exempel hudåkommor och sår som kan visas i bild. Ett år efter lanseringen fortsätter Bra Liv sin satsning på denna kanal med målet att under 2017 ta emot 10 000 samtal.

Nyttoeffekter

Omsorgstagarna/patienterna: Enkelt och smidigt, patienterna behöver inte lägga onödig tid och kan lätt hitta en läkartid som passar.

Verksamheten: Ökar tillgängligheten och bidrar till att minska patienttrycket inom de traditionella primär- och akutvårdsmottagningarna.

Samhället: Miljövänligt och effektivt. Bättre resursutnyttjande.

Användare

Alla som är folkbokförda i Region Jönköpings län har möjlighet att nyttja tjänsten.

”Vi kan utan startsträcka och stora kostnader öka tillgängligheten inom primärvården, säger Ulf Österstad”, ansvarig för Bra Liv nära.

Behov & Utmaningar

+

Ekonomi

+

Processen

+

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Organisationen

Ulf Österstad är läkare och verksamhetschef för den digitala enheten. Till en början var det bara han och en handfull vårdadministratörer, läkare och sjukgymnaster som hjälptes åt att sköta driften.

Vad hände sedan?

Kraftig ökning av antalet videomöten.

Ett år efter lanseringen fortsätter Bra Liv sin satsning på Bra Liv nära. I samband med att man bytte plattform passade man på att växla upp även organisationen. Antalet vårdgivare som arbetar med videomötena har gått från 5 till ett 30-tal läkare, sjukgymnaster och  professionella samtalskontakter. Videoverksamheten engagerar nu ett tiotal vårdcentraler och täcker hela Jönköpings län.
Från december 2015 till december 2016 genomförde man drygt 500 videomöten.  2017 hoppas man öka till runt 10 000.
Det relativt låga antalet användare under första året berodde dels på att verksamheten var helt ny och i testfas, dels på att videosystemet sköttes av Kry, en privat, nätbaserad vårdcentral.
– Kry var med för att de snabbt kunde leverera tekniken vi behövde, och vi ville komma igång, men skulle vi gå ut stort ville vi göra det under eget varumärke, förklarar Ulf Österstad, läkare och projektansvarig på Bra Liv.

Reklam på bio.

Därför bytte man våren 2016 till Visibacares white label-plattform, vilket innebär att alla videosamtal sker med Bra Liv som tydlig avsändare under varumärket Bra Liv nära.

När övergången och uppskalningen av personal var klar i december 2016 började man åter med reklam på bio för att visa invånarna den breddade tjänsten.
Den ursprungliga tanken med videomöten var bland annat att de skulle minska antalet akuta besök till vårdcentralerna. Innebär det att ni nu kan räkna hem videosatsningen ekonomiskt?
– Även om kostnaden har varit väldigt låg, är det ändå en ren kostnad i pengar räknat. Vinsten för oss är att vi lär oss ny teknik, får nya marknader. För oss är detta ett steg mot digitalisering av sjukvården, säger Ulf Österstad.
Vinsten är dock uppenbar för medborgarna, som kan slippa ta sig till vårdcentralen i onödan. De vinner tid och riskerar inte att bli smittade inne på mottagningen.

Lärdomar

+

Att tänka på vid införandet

+

Lärdomar & Tips

+

Uppföljning

Satsningen startades i början av december 2015 och någon större uppföljning har av naturliga skäl ännu inte genomförts. Uppföljningar kommer dock att genomföras senare under året när man nått ett större antal användare.

Kommunikation

Tjänsten startades den första december 2015 och har främst marknadsförts genom lokala nyhetsmedia och regionens egna informationskanaler. Under våren kommer man att genomföra större informationssatsningar kring tjänsten, bland annat i samarbete med de olika lokala vårdcentralerna.

Tidslinje – projektet i korthet

Våren 2015- Regionledningen i Jönköpings län söker vägar att minska antalet besök till akutmottagningarna
Oktober 2015- Bra Liv beslutar om videosatsning
December 2015- Lansering av video i begränsad skala i samarbete med den nätbaserade vårdcentralen Kry.
Våren 2016- Byter ut Kry mot Visibacares plattform som gör att videomöten kan göras under Bra Livs varumärke: Bra Liv Nära .
December 2016- Antalet vårdgivare i Bra Liv som engageras i videomötena ökar från 5 till 30. Hela Region Jönköping erbjuds tjänsten.
2017- Målet för antalet videobesökare ökas till 10 000 (från cirka 500 under 2016)

Mer information

www.bralivnara.se

Bra Liv nära – informationssida:                                                            http://rjl.se/vardcentralernabraliv/Utbud-och-tjanster/bralivnara/


Kontakt :Ulf Österstad ulf.osterstad@rjl.se

Tjänstens namn: Bra Liv nära

Leverantör av teknik

Den digitala vårdcentralen KRY:s (www.kry.se) videoplattform byttes under 2016 ut mot en white label-plattform från Visibacare. 
Kontakt Visibacare:
Andreas Larsson
andreas.larsson@visibacare.com

Uppdaterad oktober 2019