Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

GPS-larm som promenadstöd ger Norrtäljes äldre större frihet

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) bestämde sig för att med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) sätta in GPS-larm som alternativ till Hemtjänstens ledsagade promenader för äldre personer som bor kvar i sina egna hem. Resultaten har varit förvånansvärt bra. Dagens cirka 100 användarna, som förut känt sig för otrygga att på egen hand lämna sina hem, upplever en ökad trygghet och självständighet, samt en större frihet jämfört med att ha en ledsagare, i och med att de själva kan välja när, var och hur de ska gå ut.

Nyttoeffekter

Nyttor för användare

· Ökad självständighet

· Ökat välmående

· Ökad trygghet i vardagen

· Ökad fysisk aktivitet

· Ökade sociala möjligheter

· Bättre livskvalité

Nyttor för verksamheten

· Färre och snabbare insatser

· Tidsbesparingar

· Frigör personal

· Gladare och tryggare användare

· Kostnadsbesparingar

Nyttor för samhället:

· Friskare och gladare äldre

· Tryggare för anhöriga och samhället i stort

· Att utnyttja välfärdsteknologi som ett hjälpmedel för äldre

· Färre och snabbare insatser

Verksamhet: Hemtjänsten i Norrtälje

Användare: Personer över 65 år som bor i ordinärt boende

”Istället för ledsagade promenader med Hemtjänsten, så gör GPS-larmet att de kan gå ut när de vill, med vem de vill och var de vill, varje dag i veckan, flera gånger i veckan. Och det gör de, och de larmar nästan aldrig,” Kerstin Stambert, Projektledare eHälsa, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Behov & Utmaningar

+

Lösning & Funktion

+

Ekonomi & organisation

+

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Uppföljning

Två veckor efter installation följer biståndshandläggaren upp insatsen och frågar om personen använder sitt GPS-larm.
Vid behov åker installationsgruppen ut en gång till för att upprepa introduktionen.
Kommunikation

För att informera äldre om insatsen så har KSON besökt olika pensionärsorganisationer för att berätta hur de arbetar, likaså kommunala pensionärsrådet. KSON har också besökt anhörigstödsverksamheten. Den största informationskällan är dock KSONs biståndshandläggare som informerar om möjligheten GPS-larm när de träffar tänkbara användare.

Lärdomar & Tips

· Utse rätt målgrupp

· Ha tät uppföljning vid introduktion

· Koppla larmen till en jourcentral

Tillägg november 2019

+

Kontakt: Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Uppdaterad oktober 2019