Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Videosamtal som komplement till hembesök

I ett EU-initierat projekt i Hudiksvalls kommun har 12 personer med tillsynsbehov i hemmet utrustats med särskilt konfigurerade surfplattor för videokommunikation. Vårdpersonal kommunicerar genom plattan i rörlig bild som alternativ till hembesök. Det påminner om att skypa och är en kommunikation som kan spara avsevärda pengar i restid och som gillas av testgruppen, däribland en 95-årig dam. 

Nyttoeffekter

-Vårdtagarna: Ökad tillgänglighet till omsorg, ökad integritet,  ökad social samvaro
-Verksamheten: Klarar fler vårdbehövande med färre personal, minskade dötid i resor
-Samhället: Bättre resursutnyttjande, minskade kostnader

Verksamhet-hemtjänst

”Du spar mycket tid, särskilt i glesbygd där du har långa resvägar. Det kan ibland vara 45 minuter i bil, enkel väg, med två personal. Här finns mycket att vinna,” säger Madeleine Hedin, verksamhetsutvecklare, eHälsa, Hudiksvalls kommun.

Behov & Utmaningar

Precis som Sverige brottas stora delar av Europa med en åldrande befolkning och stigande vårdkostnader, varför EU testar olika ehälso-lösningar. Orter i Sverige och Finland valdes tack vare sin höga IT-mognad och bredbandsutbyggnad ut för detta projekt, som är en del av EU:s projekt Connected for Health. Hudiksvall, 30 mil norr om Stockholm, är en till ytan stor kommun med en liten befolkning, endast cirka 37 000 personer. Det är ibland stora avstånd till vårdtagarna. Målet är att göra 1-3 tillsynsbesök om dagen. Det är resurskrävande och många får idag inte den dagliga kontakt som kommunen skulle vilja ge. En annan sida av saken är att hembesök inte alltid optimalt för vårdtagarna. De ska ställa upp på besök på tider som passar vårdgivaren och alla är inte intresserade av att ha främmande personer som tittar in i deras hem varje dag, om det inte behövs. Vårdgivaren vill minska den dötid som onödiga resor innebär och samtidigt ge vårdtagaren den trygghet och den dagliga uppföljning som behövs och som vårdtagaren önskar.

Hudiksvalls kommun har i flera privata hem installerat nattillsyn med kamera, trygghetslarm och sensorer som kan motverka fallolyckor genom att till exempel automatiskt tända lampor om personen ska gå till köket och ta ett glas vatten. Videolänken kompletterar denna typ av vårdstöd på distans. Viktigt är att lösningen kan hanteras av äldre personer som saknar vana vid elektronik och internet.

Behov & Utmaningar

Precis som Sverige brottas stora delar av Europa med en åldrande befolkning och stigande vårdkostnader, varför EU testar olika ehälso-lösningar. Orter i Sverige och Finland valdes tack vare sin höga IT-mognad och bredbandsutbyggnad ut för detta projekt, som är en del av EU:s projekt Connected for Health. Hudiksvall, 30 mil norr om Stockholm, är en till ytan stor kommun med en liten befolkning, endast cirka 37 000 personer. Det är ibland stora avstånd till vårdtagarna. Målet är att göra 1-3 tillsynsbesök om dagen. Det är resurskrävande och många får idag inte den dagliga kontakt som kommunen skulle vilja ge. En annan sida av saken är att hembesök inte alltid optimalt för vårdtagarna. De ska ställa upp på besök på tider som passar vårdgivaren och alla är inte intresserade av att ha främmande personer som tittar in i deras hem varje dag, om det inte behövs. Vårdgivaren vill minska den dötid som onödiga resor innebär och samtidigt ge vårdtagaren den trygghet och den dagliga uppföljning som behövs och som vårdtagaren önskar.

Hudiksvalls kommun har i flera privata hem installerat nattillsyn med kamera, trygghetslarm och sensorer som kan motverka fallolyckor genom att till exempel automatiskt tända lampor om personen ska gå till köket och ta ett glas vatten. Videolänken kompletterar denna typ av vårdstöd på distans. Viktigt är att lösningen kan hanteras av äldre personer som saknar vana vid elektronik och internet.

Lösning och funktion

+

Ekonomi

+

Processen

+

Fördjupning i nyttoeffekter

Många hembesök kan ersättas med videomöten vilket innebär:
-Minskad restid/dötid
-Ökade möjligheter för kommunen att uppfylla sina mål om dagliga kontakter. Detta är inget mål i sig, bara det antal kontakter som skedde under projektet. Antalet sociala kontakter bestäms utifrån varje enskild brukares behov.
-Kraftigt minskade kostnader per kontakt
-Vårdtagarna kan med kort varsel ta initiativ till videomöte, eller trycka på nej-knappen när man inte vill ha ett videomöte
-Vårdtagarna kan kommunicera med specialist som via bilder kan göra bedömning av patientstatus. Det kan ibland betyda att vårdtagaren slipper ta sig till vårdcentralen, vilket kan vara en jobbig resa för denna målgrupp och dessutom innebära infektionsrisk. Detta är en teknisk möjlighet, men inget som har testats i Hudiksvalls kommun ännu.

Lärdomar och tips

Ett nytt system kräver inlärning. I detta fall skulle 80-plussare ta till sig ny teknik.
– Det är förstås en stor utmaning. Appen måste vara mycket enkel. Man måste träffa användarna och träna och träna, säger Jennie Gehlin på nWise, företaget som står för videosystemet.
En annan viktig punkt, som kommunen trycker på, är att lösningen ska vara kompatibel med teknik från andra leverantörer.
– Det ska vara en plattform som fungerar för olika lösningar, säger Madeleine Hedin, verksamhetsledare på kommunen. I detta projekt använda Alleatos plattform.

Mer information 

EU:s Connected for Health’s tidiga utvärdering av testet
Connected for health_evaluation

Tjänstens namn-MMX® Care

Leverantör av tjänsten:

nWise AB www.nwise.se
Jennie Gehlin, Product Manager. Occupational Therapist
jennie.gehlin@nwise.se                                                               

Alleato www.alleato.se