Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitala verktyg som möjliggör vård på distans

Här hittar du exempel på digitala verktyg och hjälpmedel som öppnat en möjlighet för vårdinsatser på distans.

Effektivare hembesök med hjälp av surfplatta

 I Stockholms norra skärgård har användningen av surfplattor bidragit till effektivare hembesök.

 

PER ger bättre hälsa med egenrapportering

Patientens Egen Registrering (PER) gör patienten delaktig i sin egen vård i syfte att ge snabbare effekt av behandling och rehabilitering.  

 

Från behov till implementation

Skellefteå kommun testar nya lösningar som tillsynskameror, digitala planeringsverktyg och elektronisk medicinhantering för att öka tryggheten hos vårdtagare på särskilt äldreboende.

 

Verktyg som visar hur du mår mellan vårdbesöken

En mobil, interaktiv dokumentationsplattform underlättar uppföljning av patientens tillstånd mellan vårdbesök och medicinering. 

 

Jour på distans kortar avstånden i Norrbotten

I flera av Norrbottens hälsocentraler kan man nu använda videolänk för att komma i kontakt med läkare under jourtid.

 

Kraftigt minskade väntetider med teledermatoskopi

Med hjälp av en smartphone kopplad till ett dermatoskop kan specialistläkare ge snabbare besked om misstänkt hudcancer vilket resulterar i kortare väntetider. 

 

Videomöten i telefonen

Vårdcentralerna Bra Liv i Region Jönköping erbjuder sina patienter möjlighet att träffa läkare i videomöte. Detta ses som ett bra komplement till annan vård och är särskilt lämplig när patienten kan visa symptom, som till exempel hudåkommor.

 

Videosamtal som komplement till hembesök

I Hudiksvalls kommun har 12 personer med tillsynsbehov fått särskilt konfigurerade surfplattor som ska användas för videokommunikation som ett alternativ till hembesök.

 

Norrbottens väg mot bättre äldrevård på distans

Projektet RemoAge syftar till att stötta äldre människor som vill bo kvar i hemmet genom att installera mobila trygghetslarm, tillsynskameror och videotjänster för rådgivning.