Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitalt ledarskap gör Karlskronas servicetjänster smartare

Karlskrona kommun har tagit ett helhetsgrepp kring införandet av smidiga e-tjänster i samtliga verksamheter. Att lyckas handlar mycket om det digitala ledarskapet. Här berättar kommunens IT-utvecklingschef, e-hälsosamordnare och kommundirektör hur de arbetar med konceptet ”Smarta Karlskrona” för att stärka såväl vård och omsorg som övrigt serviceutbud med stöd av digitalisering.

Nyttoeffekter

  • För omsorgstagare/kommuninvånare: Ökad trygghet och delaktighet samt smidigare tillgänglighet till kommunala servicetjänster.
  • För personalen/verksamheten: Effektivare arbetssätt med administrativ avlastning samt ökad delaktighet och engagemang i verksamhetsutvecklingen.
  • För samhället: Samverkan med akademi, näringsliv, andra kommuner och myndigheter gör att teknik och arbetsprocesser kan spridas på bredare front utanför de egna förvaltningsgränserna.

Verksamheter

Alla kommunala förvaltningar i Karlskrona. Särskilt fokus på e-hälsa inom äldreförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen och socialförvaltningen.

Kategori

Ledarskap, delaktighet, trygghet

Målgrupp/Användare

Personal och kommuninvånare, brukare av vård- och omsorgstjänster samt deras närstående.

För oss har det varit viktigt att se digitalisering som en del av vår totala förändringsstrategi. Det kan inte stå alldeles ensamt på egna ben, för då blir det bara en teknik.”

Carl-Martin Lanér, kommundirektör i Karlskrona

Fördjupning

+

Lärdomar och tips

+

Kontaktuppgifter

+