Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Effektivare hembesök med hjälp av surfplatta

Användning av surfplattor i skärgården norr om Stockholm visar att vårdpersonal vinner tid, upplever mindre stress och kan erbjuda bättre och säkrare vård när de under hembesök har direktaccess till patientjournaler och möjlighet att på plats beställa hjälpmedel. Det kan framöver även filma sår, utslag och andra tillstånd och över en videolänk konsultera med allmänläkare på vårdcentralen.
Projektet stöds av Stockholms Läns Landsting och förväntas spridas till andra vårdcentraler. Till hösten 2016 kommer lösningen finnas på samtliga vårdcentraler inom TioHundra AB i Norrtälje.

Nyttoeffekter

Vårdtagarna: Mer individanpassad vård, välinformerad personal.
Verksamheten: Tidsbesparingar, mindre risk för fel, mindre stress hos personalen.
Samhället: Effektivare vård, bättre resursutnyttjande.

Verksamhet

Väddö vårdcentral i norra Roslagen, som ingår Tiohundra AB i Norrtälje kommun och Stockholms Läns Landsting, SLL.

Användare Rehabilitering och vård i hemmen och personal i primärvården.

”Inför ett hembesök vill vi ju veta patientens specifika behov, sjukdomshistoria, om prover tagits osv. Vi jobbar i blindo när vi saknar information. Surfplattan ger oss koll, säger Anna Aleflod,vårdcentralchef på Väddö vårdcentral, TioHundra AB.

Behov och Utmaningar

+

Lösning och Funktion

+

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Process & Uppföljning

Genom att bedriva detta som ett forsknings- och utvecklingsprojekt man kunnat gå in förutsättningslöst för att utveckla en optimal lösning. Sommaren 2016 var deadline för pilotstudien. Efter en första utvärdering tas nästa steg och studien expanderas till fler vårdcentraler. Närmast på Djurö vårdcentral, på Värmdö i Stockholms skärgård, och i Djursholms vårdcentral. Till hösten 2016 på samtliga vårdcentraler inom TioHundra AB i Norrtälje.

Kommunikation

Tjänsten utvecklades utifrån användarens önskemål. Det var ingen idé som kom ”uppifrån.” Den berörda personalen fick frågan vad som skulle vara ett viktigt hjälpmedel för dem.
Hittills, eftersom det är ett pilotprojekt, är det bara 4-6 personal som varit inblandade och kommunikationen har gått smidigt. Marie Sjöblom, som jobbar med verktyget på fältet, säger att lära sig det ”var lite knöligt i början, men sedan lätt.”

Lärdomar och Tips

-Ambitionen att få ut patientinformation på fältet har mött både tekniska och organisatoriska hinder, ibland med beskedet att ”det där är omöjligt att göra” och sedan har man ändå hittat en lösning.
– Envishet och tålamod och någon som har tid att driva frågan är A och O för denna typ av utveckling, säger både projektledare Magnus Peterson och vårdcentralchef Anna Aleflod.
-En nyckel till framgång var just att man lyssnat på personalens behov och utvecklat verktyget därefter.

Mer information

Artiklar om surfplattor i vården i Väddö
https://www.telia.se/foretag/trender-och-nytta/2015/November/Surfplattor...
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/journaler-pa-surfplattor-ska-...

Kontakt

Magnus Peterson, projektledare Uppsala Universitet
magnus.peterson@pubcare.uu.se
Marie Sjöblom Enhetschef Väddö vårdcentral, TioHundra AB
marie.sjoblom@tiohundra.se

Leverantör

Apple står för hårdvara i form av iPad.                                                      Stefan Oldmark ‎oldmark.s@apple.comcasper@chorus.se

Uppdaterad november 2019