Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Musikdocka tände livsgnista hos demenssjuka

Uppdaterad oktober 2019

En stor och mjuk docka som spelar personligt anpassad musik – från Cornelis och barnsång till Anita Lindblom – har visat sig ha förvånansvärt positiva effekter på äldre som lider av demens. En fallstudie som gjordes kring terapidockans inverkan på två boenden i Härryda kommun i början av 2016 visade att så många som 70 procent av deltagarna mådde bättre efter att ha använt sig av den i sin vardag.

Resultaten vittnar om att kombinationen musik och aktivitet, inte bara kan återuppväcka vissa kognitiva förmågor utan även förhöjer användarnas livskvalité och livsglädje rent generellt.

https://www.youtube.com/watch?v=D0dirxL8RFo&t=34s

Nyttoeffekter

Nyttor för användare

· Ökad närvaro

· Ökad kommunikation

· Ökad trygghet i vardagen

· Positiva symptomförändringar

· Ökad aktivitetsnivå

· Ny stimulanskälla

· Ökat välmående och lugn

· Bättre livskvalité

Nyttor för verksamheten

· Ökad aktivitetsnivå

· Ny kommunikationskanal för personal

· Lugnande påverkan

· Ökad interaktion mellan brukare

· Kostnadseffektivt terapihjälpmedel

Nyttor för samhället:

· Minskad ensamhet hos äldre

· Ökad livsglädje hos äldre

· Bättre mental hälsa

· Använda välfärdsteknologi som instrument i vården

· Ny kommunikationskanal för anhöriga

Verksamheter

Ekdalagården och Säterigården, Härryda Kommun Vegahusen,                      Tre Stiftelser, Göteborgs kommun

Citat

”En särskilt stark upplevelse jag har handlar om en gravt dement dam som var sängliggande i influensa. Hon var jätteledsen och fylld av ångest och låg och skrek och skrek. Ingenting verkade hjälpa för att lugna ned henne. Vi gav dockan till sjuksköterskan som gick och lade den bredvid henne i sängen. Och då tystnade hon plötsligt, började titta sig omkring och klappa och känna på dockan. Musiken satte igång och efter ett tag började tårarna bara rulla nedför hennes kinder. Hon påverkades. Någonting hände där. Det var helt fantastiskt att bevittna.” – Ingrid Grange, planeringsledare, medicinskt ansvarig för Rehabilitering-MAR, Planering och tillsyn, Socialtjänsten, Härryda kommun.

Behov & Utmaningar

+

Lösning & Funktion

+

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Kommunikation

I samband med fallstudien kontaktade man anhöriga för att dels be om godkännande för att de utvalda dementa patienterna kunde medverka i projektet, men också för att lära sig mer om deltagarna och vad de under sitt friska liv haft för relation till musik och vad de hade för preferenser då. Man satte också upp informationsblad om projektet inne på verksamheterna.

Vad gäller deltagarna ansåg man det viktigt att tydliggöra för dem att det handlade om en docka och inte ett barn, samt förklara att musiken spelas inifrån själva dockan för att undvika förvirring. Efter fallstudien har man också haft informationsträffar om musikdockan och de nyttoeffekter den påvisat.

Lärdomar & Tips

Fastställa att brukaren tycker om musik

· Förhöra sig med anhöriga om personens musikpreferenser

· Ha uppsyn över brukaren för att avgöra om han eller hon reagerar positivt

· Undvika att lämna dockan med brukaren över natten så att dockan inte pillas isär

· Klargöra för brukaren att det är en docka det handlar om och hur den fungerar

Produktfördjupning, oktober 2019

+

Mer information och kontakt

MusicDoll Sweden AB, Ulf Wahlström
info@musicdoll.se, 070-71 81 461