Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Surfplatta ger mer tid för vård

Sjuksköterskor i Stenungsund har under hembesök med sig en surfplatta som ger dem tillgång till patientinformation och möjlighet att dokumentera på plats. Lösningen ökar patientsäkerheten och spar tid, ibland med upp till 20-60 minuter i minskad restid.

Nyttoeffekter

Vårdtagarna: Bättre vård och ökad trygghet genom säkrare information

Verksamheten: tidsbesparingar, omedelbar tillgång till patientinformation

Samhället:  Effektivare vård, mindre resande

”Det är flexibelt och spar tid”, Ann-Sofie Hillerström, planeringssekreterare vid socialtjänsten i Stenungsunds kommun.

Verksamhet: Hemsjukvård i Stenungsunds kommun
Användare: Rehabilitering och äldrevård i hemmen

Behov & Utmaningar

Det bor omkring 25 000 personer i västkustskommunen Stenungsund.  Hemsjukvården hade sedan många år ett IT-baserat journalsystem och ville ha en mobilare lösning för det 30-tal sjuksköterskor som gör hembesök till omkring 400 patienter.

− Traditionellt har sköterskorna delat upp sina arbetsdagar i besökstid och dokumentationstid. Först måste de åka till kontoret för att sätta sig vid datorn och läsa på om patienternas sjukdomshistorik, pågående behandlingar och liknande. Viss information skrev de ut på papper och tog med sig, exempelvis medicinlistor och arbetsschemat för dagen, berättar Ann-Sofie Hillerström, planeringssekreterare och ansvarig för det IT-baserade journalsystemet vid socialtjänsten i Stenungsunds kommun.

Efter alla planerade och akuta patientbesök åkte sjuksköterskorna tillbaka till kontoret för att åter sätta sig vid datorn och dokumentera dagens genomförda insatser och händelser i journalsystemet.

Lösning & Funktion

Det befintliga IT-baserade journalsystemet kompletterades med surfplattor och IT-företaget Tietos mjukvara Lifecare Mobil Hemsjukvård.  För att ingen utomstående ska komma åt den personrelaterade informationen krävs både identifikationskort enligt standarden SITHS (Säker IT i Hälso- och Sjukvården) och inloggning med kod.
Lösningen gör det möjligt för sjuksköterskorna att läsa journalanteckningar och dokumentera viktiga händelser direkt vid hembesöken. Allt sparas på en gång i journalsystemets centrala databas, så att nya uppgifter löpande blir tillgängliga för annan berörd vårdpersonal.

Patientsäkerheten ökar eftersom användaren har ständig åtkomst till viktiga journaluppgifter.

Fördjupning i nyttoeffekter

Sjuksköterskorna har omedelbar tillgång till de aktuella och korrekta patientuppgifterna. Efter patientbesök behöver de inte återvända till sin fasta dator för att skriva ned sina anteckningar utan kan göra det på plats. Systemet ger både tidsvinster och trygghet, särskilt märks tidsvinsten när någon behöver hjälp som inte är planerad.
”Då behöver du inte ta vägen om kontoret för att få uppgifter om patienten. Då kan tidsvinsten vara 20-60 minuter beroende på hur långt du måste köra,” säger Veronica Uddefors, sjuksköterska som också är med och utbildar i verktyget.
En annan aspekt är patientsäkerheten. När saker skrivs på lappar, eller du måste ta omvägar för att få fram information kan misstag uppstå.
− Patientsäkerheten var avgörande för införandet av det nya systemet. Med smidig tillgång till rätt information där den behövs ökar tryggheten för såväl sjuksköterskorna som patienterna och deras anhöriga, säger Ann-Sofie Hillerström.

Processen 

Lifecare Mobil Hemsjukvård kom igång 2015 och används av det 30-tal fast anställda sjuksköterskor som gör hembesök. Mjukvaran fungerar på olika enheter. I Stenungsund används den i första hand på surfplattor under hembesök.

Kommunikation

Veronica Uddefors säger att det tar endast cirka 3 timmar att lära sig applikationen. Personal utbildas kontinuerligt, men endast behöriga sjuksköterskor, inte vikarier. För att ha åtkomst måste du ha id-kort enligt standarden SITHS.

Lärdomar & Tips

Sjuksköterskorna har lärt sig applikationen på kort tid, men hårdvaran – surfplattorna – har varit svårare att handskas med, vilket är stressande.
Se till att ha den egna IT-supporten med på banan och att de vet exakt vad de ska göra.
Flera av de som i början var skeptiska till systemet har blivit dess ivrigaste förespråkare.

Leverantör: Tieto
Applikation: Lifecare Mobil Hemsjukvård
Helen Månsson,Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB
helen.mansson@tieto.com