Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Fokus på IT-vård hos ZuidZorg i Eindhoven, Holland

Inom vårdföretaget ZuidZorg provar man gärna nya lösningar istället för att lägga tid och pengar på utredningar, men ingen pilottest får vara längre än 90 dagar. Det som under den tiden inte visat sig göra nytta inför man aldrig. Med denna metod har man infört många av de produkter och tjänster som IT-företaget FocusCura erbjuder.

”Zorg” på holländska betyder vård, men i svensk mening bör det översättas till ”omsorg”, helt analogt med engelska ”care”. Sjukvård heter på holländska ”gezondheidszorg” och på engelska ”health care”. Detta bör man vara medveten om när man ska ta del av erfarenheter från andra länder. Alltför ofta tolkar vi i Sverige det engelska ordet ”care” som sjukvård, vilket i det flesta fall är felaktigt. Samtidigt bör det tilläggas att i många länder gör man inte lika stor skillnad på sjukvård och omsorg som vi gjort i Sverige hittills.

En av de största användarna är omsorgsföretaget ZuidZorg som har sin verksamhet i trakterna av Eindhoven. Användningen har radikalt förändrat arbetssättet, till stor nytta för såväl omsorgstagare som för företaget och dess personal.

Nyttoeffekter

Den största nyttoeffekten som ZuidZorg lyfter fram är möjligheten att göra större nytta med sin personal.

Nyttor för vård- och omsorgstagarna: Minskat behov av att ta sig till en vårdinstitution. Nu kan mycket hanteras på distans, med hemmet som bas.

Nyttor för verksamheten: Möjlighet att göra större nytta med samma mängd personal.

Nyttor för samhället: Positiva miljöeffekter genom minskat resande för både personal och vårdtagare.

Verksamhet: ZuidZorg, med sin huvudverksamhet i sydöstra Noord Brabant, Nederländerna.

Användare: Invånare med behov av sjukvård och/eller omsorg, samt personal.

De IT-lösningar som under en 90-dagars testperiod visar sig göra nytta, inför vi fullt ut, säger Greidanus Fabrizio, Innovation Manager, ZuidZorg.

Behov och utmaningar

+

Lösning och funktion

+

Ekonomi

+

Processen

+

Politiken

Som vård och omsorg är organiserat i Nederländerna utövas ingen politiskt detaljstyrning av verksamheten. Investeringsbesluten ligger helt och fullt på utförarna, som ofta som i fallet ZuidZorg är stora företag som ofta har koncentrerat sin verksamhet till ett visst geografiskt område.

På direkt fråga om vilken roll den nationella och regionala politiken haft när det gäller införande av ny teknik svarar Greidanus Fabrizio, Innovation Manager, ZuidZorg: Ingen!

Detta är sannolikt en sanning med modifikation då mycket görs från offentligt håll för att stimulera innovation och driva pilotprojekt tillsammans med vård- och omsorgsföretag – inte minst i området Noord Brabant. Detta har om inte annat bidragit till att göra nya tekniska lösningar mer kända, något som ZuidZorg givetvis inte har undgått.

Indirekt påverkar politiken investeringsviljan genom det kostnadstryck som man tillsammans med försäkringsbolagen lägger på utförarna.

Kommunikation

Kommunikationen med de patienter/brukare som berörs av tester och införande av nya lösningar sker primärt via e-post och telefon. Personalen och i vissa fall leverantörens personal hjälper till i hemmen med att installera teknik och informera om dess funktion. Inför tester läggs särskilt stor energi ned på att instruera användarna med särskilda förenklade bruksanvisningar. Det finns dessutom alltid någon att kontakta när man behöver hjälp.

Intresserade kan alltid prenumerera på innovationsavdelningens nyheter, inklusive patienter och allmänhet. Rekrytering av prenumeranter och nyhetsförmedling görs genom sociala medier, men informationen är också nåbar från ZuidZorgs webbplats.

Rekrytering av testpersoner görs till stor del baserat på intresse som fångas upp av företagets fältpersonal.

Lärdomar och Tips

Följande lärdomar kan göras vidare från Fabrizio Greidanus:Inför bara lösningar som efter en kortare testperiod på max 90 dagar har visat sig tillföra värde.
Tänk ”tripe aim”: Förbättra vårdupplevelsen – Sänk kostnaderna – Förbättra folkhälsan.
Alla organisationer bör ha en innovationsledare.

En reflektion som kan göras avseende den första punkten är att det sannolikt finns lösningar som är mer långsiktigt värdeskapande, inte minst för folkhälsan, men i den transformeringsprocess som vård och omsorg nu är inne i, finns det nog all anledning att fokusera på lågt hängande frukter för att motivera såväl beslutsfattare som personal att öka investerings- och införandetakt för att så småningom också kunna sikta på det mer långsiktigt värdeskapande.

FocusCura

2003 startade den unge entreprenören Daan Dohmen sitt företag FocusCura – i en vindsvåning i Amsterdam – för att hjälpa hemsjukvårds- och hemtjänstorganisationer att hänga med i IT-utvecklingen. Sedan dess har man flyttat verksamheten till Utrecht och vuxit till 120 anställda. 120 000 personer använder idag företagets produkter och tjänster.
https://www.focuscura.com/sv

ZuidZorg: Fabrizio Greidanus, F.Greidanus@zuidzorg.nl

https://www.zuidzorg.nl/ (på holländska)

FocusCura har sedan en tid tillbaka en svensk representant, carolina.wallenius@nowahealth.com                                                            Vissa delar av företagets utbud testades 2016 i Norrtäljeregionen inom samarbetsorganisationen Tiohundra, som Norrtälje kommun står bakom tillsammans med Stockholm läns landsting.;http://www.tiohundra.se/