Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kommunikations-verktyg minskar personalens stress – internationell fallstudie

Kommunikationsverktyget kombinerar larm, vårddokumentation, internkommunikation, påminnelsefunktioner och rapporteringssystem. Det används i äldreomsorgsboenden och förenklar och strukturerar vårdpersonalens omsorgsarbete och krav på uppföljning, genomförandeplaner och resursfördelning. Erfarenheter från runtom i Europa visar att lösningen minskar stress hos personalen samtidigt som det kvalitetssäkrar vårdprocesser. Här redovisas erfarenheter från i första hand Slovenien.

Nyttoeffekter

·   Omsorgstagaren: Ökar patientsäkerheten, mer kvalitetstid med vårdpersonalen

·   Verksamheten: Skapar enkla och tydliga rutiner, ger överblick över vårdarbetet och resurser

·   Samhället: Förbättrat resursutnyttjande, minskade kostnader, bättre service till medborgarna

Verksamheter

Vård- och omsorgsboende, Ljublana, Zidani most med flera orter i Slovenien.

Användare

Omsorgstagare, anhöriga, vårdpersonal och verksamhetsledning.

”Vi är mycket nöjda med systemet eftersom det ger oss en tydlig överblick över alla larm – exakta tider, varifrån det larmats, personalens responstid, vilken personal som svarat och vid vilken tidpunkt. Informationen, som visar vilka som behöver mest vård och när på dygnet flest larm inkommer, hjälper oss att organisera vårt arbete bättre, säger Marija Cvelbar, chefssjuksköterska, vård och omsorgsboende »Trubarjev dom upokojencev«, Zidani most, Slovenien.

Behov och utmaningar

+

Lösning och funktion

+

Ekonomi / process

+

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Installationsförlopp

Den tekniska installationen har skett under pågående verksamhet. Befintlig infrastruktur återanvänds oftast vid installation och systemet kan installeras både trådbundet eller trådlöst.

Systemet är moduluppbyggt och installeras i den omfattning som verksamheterna har behov av. Systemet är framtidssäkert, vilket innebär att du kan uppgradera redan installerad hårdvara och mjukvara med ny mjukvara, som ger nya funktioner.

Uppföljning

Erfarenheter från införandet av systemet är goda. Sloveniens Myndighet för Ekonomisk och Teknologisk Utveckling, belönade ett omsorgsboende i Slovenien med the European Foundation for Quality Managements-utmärkelse (Europeiska stiftelsen för kvalitetsstyrning) för deras arbete med systemets rumsapparater för vårddokumentation.

Lärdomar & Tips

Det är viktigt att ha en positiv framtoning när något nytt, i synnerhet teknik, ska introduceras i verksamheterna. Många kan uppleva en otrygghet och otillräcklighet inför ny utrustning och nya arbetssätt som de inte är vana vid.
Det är viktigt med enkla gränssnitt. Användarens verktyg påminner därför om en vanlig pekskärm, där det tydligt framgår vad du ska göra och vad nästa steg blir. Stora lättlästa ikoner underlättar arbetet.

Alla inloggningskoder och RFID-kort programmeras utefter användarens behörighet, vilket medför att ingen information ges ut till annan än behörig personal, d v s att endast den som ska ha specifik information ser den. Ingenting som kan ha påverkan på omsorgstagarens personliga integritet, ex. kameraövervakning, får göras om inte omsorgstagaren själv har gett sitt samtycke.

Kontakt

Peter Emanuelsson, LOTS Security peter.emanuelsson@lotsab.se
Silvija Krajnc-Podjed, Eurotronik, silvija@eurotronik.si
Darja Perko, darja@eurotronic.si

Tjänstens namn: NurseCare

Leverantör av tjänsten i Sverige LOTS Security AB, www.lotsab.se