Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Nytt system för all vård och omsorg – helt i molnet

Vård- och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun hade ett föråldrat verksamhetssystem. De gick ut i upphandling 2016 där fokus var att förbättra kvaliteten och arbetsmiljön. Valet föll på ett system som används av flera grannkommuner och successivt kan byggas ut och täcka alla områden inom vård och omsorg. Systemet är dessutom molnbaserat och i princip all informationsverksamhet kan därför skötas via en vanlig webbläsare.

Nyttoeffekter

  • För användarna: Enklare och snabbare administration – vilket leder till ökad personalnöjdhet och mer fokus på det ”riktiga” arbetet.
  • För verksamheten: Högre kvalitet och effektivitet.
  • För samhället: Högre kvalitet på vård och omsorg samt bättre/enklare kontaktvägar för medborgarna. Potentiella ekonomiska fördelar.

Verksamhet:  Vård- och omsorgsförvaltningen, Sjöbo kommun.

Användare:  800 medarbetare inom vård och omsorg, och kommunens medborgare genom e-tjänster som gör det lättare att söka service och följa sitt ärende.

Behov och utmaningar

Vård- och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun har haft ett gammalt verksamhetssystem. Programmet var svårarbetat och komplicerat, vilket gick ut över både personalen och medborgare som använde kommunens tjänster. Det var svårt att få fram information, se avgiftsförändringar och liknande.

Det rådde ett stort missnöje bland dem som arbetade i systemet, därför var förutsättningarna för att byta väldigt goda – det kunde bara bli bättre. I upphandlingen var kommunens primära fokus att kunna göra ett bättre arbete, inte nödvändigtvis att spara pengar.

Lösning och funktion

+

Ekonomi

+

Processen

+

Organisationen

+

Fördjupning av nyttoeffekter

+

Kommunikation

Under projektet fanns en blogg för kollegorna, som drevs av de två som arbetade heltid med uppstarten. Där kunde man följa arbetet och läsa om de utmaningar som fanns längs vägen. Dessutom deltog de två i en projektgrupp med regelbundna träffar – och var regelbundet på olika chefsmöten för att informera om arbetets gång.

Lärdomar och tips

Att komma igång med ett så här komplext system är väldigt tidskrävande. Därför är det viktigt att frigöra resurser för att kunna arbeta med det fokuserat – det går inte att en person ska arbeta med något annat parallellt.

De som arbetar med implementeringen måste också få bra kontaktpersoner inom de olika yrkesgrupperna (i det här fallet hemtjänst, LSS, HSL och särskilt boende) – för att få ta del av spetskompetenserna inom respektive område. Det är omöjligt för den som bygger systemet att känna till alla detaljer om de olika verksamheterna.

– Sedan måste man ta det lugnt. Det ingår att man är jätteförvirrad i början, det går inte att vara på banan direkt. Våga luta dig mot projektledaren, säger Anie Reis.

Kontakt

Sjöbo Kommun
Elisabeth Lyrén, IT- och informationsansvarig
elisabeth.lyren@sjobo.se

Tieto Healthcare & Welfare,
Daniel Gottfriedsson, projektledare
daniel.Gottfriedson@tieto.com

Tjänstens namn: Lifecare från Tieto

Uppdaterad oktober 2019