Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ny modern utbildningsmetod sparar tusentals arbetstimmar i Helsingborg

Vård- och omsorgsförvaltningen inom Helsingborgs stad ville hitta ett sätt att modernisera delegeringsutbildningen för läkemedelshantering genom att använda e-learning. Tidigare har man använt gammaldags ”katedersundervisning” där medarbetare samlas för att lyssna på föreläsningar i en lärosal, vilket sedan följs av ett kunskapstest samma dag. Staden genomförde ett pilotprojekt där man istället lät 300 medarbetare göra utbildningen digitalt, där användare kunde logga in när dom ville för att gå igenom materialet och sen ta kunskapstestet när de var redo. Projektet har visat att staden kan spara tusentals arbetstimmar varje år genom att använda e-learning, och en upphandling sker nu för att hitta en leverantör som kan hantera en sådan lösning för mer än 2 000 fasta användare.

Nyttoeffekter

Nyttor för medarbetarna: Mer frihet att göra utbildningen när det passar individen, och mer tid att ta till sig materialet. Resultatet som vi kunde se då vi började vår implementering var att antalet personer som inte klarade vår uppföljningsutbildning i läkemedelshantering på första försöket minskade från 30% till 14%.

Nyttor för verksamheten: Sparar tusentals arbetstimmar varje år, och ger avdelningar ökad möjlighet att flexibelt planera kompetensfrämjande utbildningar.

Nyttor för samhället: Högre kvalitet på vården och mer tid mellan kund och personal.

Verksamhet: Vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborg stad

Användare: Omvårdnadspersonal och sjuksköterskor

”Vi ville hitta ett nytt sätt att arbeta med våra delegeringsutbildningar och komma ifrån det gamla systemet där man bara nöter in en text”säger Marcus Pellinen, projektledare på vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsenhet i Helsingborg.

Behov & Utmaningar                                                      Omvårdnadspersonal måste gå delegeringsutbildningar varje år för att kunna jobba säkert med olika läkemedel och sjukvårdsprocesser.

I Helsingborg stad tar uppföljningskursen i delegeringsutbildningen för läkemedelshantering upp över 4 200 arbetstimmar varje år under det nuvarande systemet, som kräver att medarbetare lyssnar på föreläsningar i tre timmar. Dessutom kräver det mycket transporttid och ökade kostnader för vikarier.

– Vi behöver kunna ge utbildning där våra medarbetare befinner sig så man inte är beroende av plats och tid, säger Marcus Pellinen.

Under det nuvarande systemet tar man även kunskapstestet på en gång efter undervisningen, vilket kan vara svårt för medarbetare som har läs- och skrivsvårigheter eller kommer från andra länder och inte har svenska som modersmål.

Lösning & Funktion

+

Ekonomi

+

Processen

+

Uppdateringar som gjorts

+

Lärdomar & Tips

Det är viktigt att man vågar ställa krav på leverantören av plattformen till den digitala utbildningen, så att man vet från början om den klarar av de funktioner som behövs. Därför ska man börja samtalen i god tid för att kunna klargöra precis hur systemet ska se ut.

 Vi var tvungna att anpassa systemet efter de lagar och myndighetsriktlinjer som finns, och hade vi inte börjat diskussionerna ett halvår i förväg hade vi inte kunnat hitta de metoder som gjorde att undervisningen blev så effektiv som möjligt, säger Ulrika Fridolf.

Lärdomar ifrån vår implementering är att låta den ta tid, att projektledningen måste vara tillgänglig, att tänka mer rutin och utbildningsprocess snarare än teknik, och att det inte finns ett genomgående upplägg inom organisationen då uppbyggnaden/förutsättningar skiljer sig åt mellan vårdboende, hemvård, LSS, personlig assistans, m.m.

Kontakt: Helsingborg stad, Vård-och omsorgsförvaltningen

Veronica.Jonsson,Välfärdstekniker & systemförvaltare Veronica.Jonsson2@helsingborg.se

Tjänstens namn Delegeringsutbildning genom e-learning