Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Äthjälpmedel för ökad självständighet

 

 

Äthjälpmedlet ger personer med nedsatt rörelseförmåga och styrka i armar och händer möjlighet att äta själva. De slipper bli matade, kan själva styra över måltiden och får möjlighet att delta i en normal måltidssamvaro. Hjälpmedlet är enkelt, tyst och kan lätt tas med.

Nyttoeffekter

Nyttor för användarna:

Ökar självkänslan och ger måltider på egna villkor
Ökad självständighet för användaren
Orkar äta under längre tid vilket ger bättre näringsintag
Enklare att delta i normal måltidssamvaro

Nyttor för verksamheten:

Personalen kan hjälpa andra med större behov
Bättre anpassningsmöjligheter
Ökad tillgänglighet

Nyttor för samhället:

Bidrar till att minska vårdbehov
Ger möjlighet att fler klarar eget boende under längre tid

Verksamhet Helsingborgs stad, Visningspunkten

Användare Personer med nedsatt förmåga i armar och händer som vill fortsätta äta själva

Citat ”Vi har valt att satsa på Bestic för att kunna erbjuda våra kunder på vård- och omsorgsboenden en möjlighet till ökad självständighet. Tidigare har vi arbetat inom måltidssituationen med servering, bordsplacering och att tilltala alla sinnen, men Bestic ger en ny dimension; självständighet.” Stellan Holm, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg

Behov & Utmaningar

+

Lösning & Funktion

+

Ekonomi och Processen

Helsingborgs stad köpte från början in tre Bestic som visats upp och använts på kommunens vårdboenden.

Visningspunkten, Helsingborgs stad visningsmiljö, har  fungerat som stöd och support för de användare som finns i kommunen.

Fördjupning i nyttoeffekter

På Helsingborgs stads vårdboenden har Bestic främst erbjudits till de boende som är på gränsen av att klara av att äta själv. De kanske klarar att äta men inte tillräckligt länge för att få i sig tillräckligt med näring.

De vill äta själva, vill inte bli matade och vill bestämma själva i vilken takt de ska äta. Användandet av Bestic har medfört ökat självförtroende och motiverat de boende att träna upp sig för att klara sig själva.

Hos personalen på de olika vårdboendena fanns från början en viss skepsis, gjorde man inte jobbet tillräckligt bra? Efterhand har man dock insett fördelarna och kunnat förskjuta assistensbehovet i samband med måltider till andra boende som behöver mer hjälp.

Kommunikation

Äthjälpmedlet har visats upp på de flesta av Helsingborgs stads vårdboenden och också i kommunens visningsmiljö Visningspunkten.

Lärdomar & Tips

Viktigt att ha en central funktion där man kan visa upp vad som är möjligt att erbjuda och ge tips och råd. Man måste släppa ifrån sig makten om kunskap. I Helsingborg har man nya lokaler för visningsmiljön som ligger i anslutning till de lokaler som används som utbildningslokaler för all personal inom äldreomsorgen.
När man ska driftsätta en ny lösning måste man se till att det finns öronmärkta resurser där den ska användas.

Mer information

http://www.camanio.com/sv/products/bestic/

http://sol.kunnskapsbyen.no/nyheter/bestic-atrobot-blir-valbar-tjanst/

 

http://voffra.helsingborg.se/valfardsteknologi/sjalvstandig-livsstil/mat...

http://sol.kunnskapsbyen.no/nyheter/bestic-atrobot-blir-valbar-tjanst/

 

Kontakt

Åsa Westesson, Helsingborgs stad, asa.westesson@helsingborg.se

Leverantör av tjänsten

Vital köptes upp av Camanio 2018 är en tjänst som är tillgänglig i Camanio-familjen

Camanio Care AB, www.camanio.com

Kontaktperson: David Rodriguez david.rodriguez@camanio.com

Uppdaterad oktober 2019