Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sensorer kan minska antalet fallolyckor

"Det här är ett helt nytt e-hälsosystem som lär oss mer om äldres beteendemönster" säger Håkan Hammarbäck, Utvecklings- och förvaltningsledare Välfärdsteknologi, Aleris Omsorg  

Fallolyckor bland äldre orsakar stort lidande och kostar samhället miljarder. 

Vårdföretaget Aleris Omsorg arbetar sedan en tid med sensorteknik som hjälper personalen att se när något händer och även bidrar till att förebygga fallolyckor genom att samla in data för analys av riskmoment. Till exempel om någon vid nattetid ramlar på väg till eller från toaletten. Sensorn, som sitter i ett armband, uppfattar genast ett fall och larmar vårdgivarna.  Armbandet visar också exakt var bäraren befinner sig och annan information.

Nyttor

För omsorgstagarna/patienterna: Ökad trygghet genom att vårdpersonal automatiskt och snabbt får reda på om vårdtagaren kan ha skadat sig.

Nyttor för verksamheten:; Vårdpersonalen larmas automatiskt och kan rycka ut snabbare än tidigare. Stora mängder data kan på sikt minska antalet fallolyckor.

Nyttor för samhället: Mindre risk för fallolyckor som kostar samhället enorma belopp.

Aleris Omsorg kommer att använda sig av e-hälsosystemet i flera delar av verksamheten. I första hand på Aleris Salabacke Plaza med 72 lägenheter i Uppsala, och Aleris Tule Plaza med 63 lägenheter i Sundbyberg.

Användare är äldre personer med olika grader av minnessvårighet eller demens. I ett första skede sammanlagt 135 boende hos Aleris Omsorg.

"På Aleris arbetar vi aktivt för att följa den tekniska utvecklingen och matcha ihop den med de behov som finns ute i våra verksamheter. Införandet av det här e-hälsosystemet är ett bara ett exempel av hur vi vill förebygga skador, skapa tryggare boenden och underlätta för vår personal i sitt vårdarbete." Håkan Hammarbäck

Behov och Utmaningar

+

Lösning och Funktion

+

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Ekonomi

Aleris Omsorg kan inte i dagsläget presentera några investeringskostnader.
– Investeringen är i paritet mad vad ett trygghetslarmsystem brukar kosta, Detsamma gäller driftkostnaderna. Eftersom systemet inte har sjösatts ännu går det heller inte presentera några effekter eller beräkning av ökad kvalitet på vården, förklarar Håkan Hammarbäck

Kommunikation

Aleris Omsorg har vid flera tillfällen diskuterat med leverantören hur installationen ska gå till. Man har sedan informerats om att systemet (verifiering av plattformen) tar ungefär två veckor innan det lär sig användarens rörelsemönster. Aleris personal har även informerats om en utbildning kring e-hälsosystemet

Lärdomar och Tips

Var öppen för att undersöka vilka e-hälsosystem som passar vårdverksamheten.

Lyssna med anhöriga samt vård- och omsorgspersonalen om hur de kan ta hjälp av ny teknik som medicinsk artificiell intelligens för att underlätta vårdarbetet och förebygga skador hos de äldre.

Ta hänsyn till människors integritet. Det finns människor som upplever det kränkande att ha tillsyn via kamera.

Kontakt: Håkan Hammarbäck,  hakan.hammarback@aleris.se

Leverantör: Aifloo http://www.aifloo.com/sv/

Michael Collaros michael.collaros@aifloo.com