Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förändrade arbetssätt och utbildning

Här visar vi exempel på hur nya arbetssätt, metoder och verktyg resulterat i effektivare vård.

Enhetliga riktlinjer säkrar trygghetskedjan för äldre i Linköping

Gamla analoga larm byts mot nya digitala för att vårdtagare ska känna trygghet och snabbt få hjälp om något händer i hemmet. 

 

Fokus på IT-vård hos ZuidZorg i Eindhoven, Holland

Istället för att lägga resurser på utredningar genomför vårdföretaget ZuidZorg pilottester som varar max 90 dagar. Denna metod har förändrat arbetssättet och varit till stor nytta för både personal och omsorgstagare.

 

Digital signering gör medicineringen inom vård och omsorg säkrare

I Säffle kommun underlättar digital signering personalens arbete och minskar risken för felmedicinering. 

 

Digital signering minskade avvikelserna och stressen

Genom att direkt kunna dokumentera och registrera delegerade uppgifter har omvårdnadspersonal på LSS boenden i Lerums kommun minskat stressen och ökat patientsäkerheten.

 

Digitalt ledarskap gör Karlskronas servicetjänster smartare

Genom konceptet "Smarta Karlskrona" inför Karlskrona kommun digitala e-tjänster i samtliga verksamheter för att stärka vård, omsorg och annat serviceutbud.

 

Kommunikations och planeringsverktyg underlättar vård och omsorg

Ett digitalt system samlar dokumentation och planering på ett och samma ställe. Det gör att både personal, brukare och anhöriga känner sig mer delaktiga vilket också ökar tryggheten.

 

Kommunikationsverktyg minskar personalens stress – internationell fallstudie

Ett kommunikationsverktyg som kombinerar larm, påminnelsefunktioner, vårddokumentation och rapporteringssystem kvalitetssäkrar vårdprocessen och minskar stress hos personalen.

 

Nyckelfri hemtjänst ökar produktivitet och kvalitet

Digitala lås som öppnas via mobilen gör att personal slipper hämta och lämna nycklar på kontoret vid varje vårdbesök.

 

Nytt system för all vård och omsorg – helt i molnet

Vård- och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun bytte till molnbaserat system för att förenkla, effektivisera och höja kvaliteten på arbetet.

 

Ny modern utbildningsmetod sparar tusentals arbetstimmar i Helsingborg

E-learning har gett deltagarna till utbildning för läkemedelshantering mer tid och frihet att ta del av utbildningsmaterialet. 

 

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Med hjälp av en mobilapp kan hemtjänstpersonal i Göteborg enkelt få en överblick över sin dagliga planering och snabbt kunna rapportera viktiga händelser.

 

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid

Webbtjänst erbjuder schemaläggning och automatiska tidrapporter vilket minskar risken för fel och sparar tid för personalen.

 

Surfplatta ger mer tid för vård

Sjuksköterskor i Stenungsunds kommun har med sig surfplatta vid hembesök för möjligheten att kunna dokumentera på plats.